Optimistene fortsatt i flertall, men tilliten har avtatt noe

Til tross for at forbrukertilliten faller for andre måned på rad, er tillitsindeksen (CCI) positiv for sjette måned på rad.

Publisert

Tillitsindeksen er på 2,5 poeng i november, ned 1,0 poeng fra oktober, viser den siste målingen til Opinion. Indeksen er nå 12,6 poeng høyere enn i januar. Gjennomsnittet av 11 målinger i 2016 er minus 0,7 poeng.

- Mens troen på egen økonomi er noe styrket fra oktober til november, er det vesentlig flere som tror at landets økonomi vil være dårligere om 12 måneder. Det er også en økning i andelen som tror at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

- De fire indikatorene som utgjør den samlede forbrukertillitsindeksen viser tydelig at norske forbrukere fortsatt er preget av usikkerhet, de er avventende og forsiktige optimister etter en lengre periode fram mot sommeren med negativ forbrukertillit. 20 måneder med flere pessimister enn optimister setter sine spor, og det merkes spesielt når nordmenn får spørsmål om de tror landets økonomi vil være bedre eller dårligere om 12 måneder og om de tror arbeidsledigheten vil være høyere eller lavere, kommenterer Henrik Høidahl i Opinion.

- Kjøpsindeksen, som utgjøres av fire indikatorer for kjøpssannsynlighet, går i takt med forbrukertillitsindeksen. Da forbrukertilliten styrket seg gjennom våren og sommeren, steg kjøpsindeksen. De to siste månedene har tillitsindeksen falt, og da har også kjøpsindeksen hatt en tilbakegang, om enn svak. Det er færre store utslag på kjøpsindeksen enn forbrukertillitsindeksen, sier Henrik Høidahl.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Om CCI = Consumer Confidence Index

Indeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertilliten er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til a) egen økonomi og b) landets økonomi de kommende 12 måneder, samt forventninger til c) egen sparing og d) arbeidsledigheten. Jo høyere CCI, jo mer villige vil forbrukerne være til å bruke penger på større innkjøp og investeringer som bil, bolig og fritidsbolig.

Powered by Labrador CMS