Oppsving i forbrukertilliten

Siden juni har det vært flere optimister enn pessimister.

Publisert

For ett år siden var forbrukertillitsindeksen (CCI) på minus 11,7 poeng, og den holdt seg på minussiden til og med mai. Da hadde det i 20 måneder vært flere pessimister enn optimister. I desember er CCI på 4,7 poeng, opp 2,2 poeng fra november, viser desembermålingen til Opinion. For syvende måned på rad er indeksen positiv, hvilket betyr at det er registrert flere optimister enn pessimister.

– Tilliten til landets økonomi er den delindikatoren som i størst grad påvirker den samlede forbrukertilliten i desember. Det er kun i august og september i år at tilliten har vært høyere. Og det er kun i juni og juli at tilliten til egen økonomi har vært høyere. Det er riktignok noen flere som mener at landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder, men sammenlignet med de siste månedene av 2015 og de første i 2016, er det langt flere som har tro på at økonomien vil være bedre, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

– Oljepris, utsikter for olje- og gassnæringen og arbeidsledighet er sentrale faktorer som påvirker forbrukernes tillit til landets økonomi. Pilene har pekt riktig vei denne høsten. Arbeidsledighetsindeksen er den av de fire CCI-indikatorene som har endret seg mest gjennom 2016, i positiv retning, i takt rapporter om lavere arbeidsledighetstall, sier Henrik Høidahl.

– Sterkere tro på landets og egen økonomi og arbeidsmarkedet synes også å påvirke sannsynlighet for sparing. Spareindeksen er lavere sammenlignet med fjoråret, da også tilliten samlet sett var betydelig lavere, noe som ga motivasjon til å sikre en buffer i dårligere tider, sier Henrik Høidahl i Opinion.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende tolv månedene.

Powered by Labrador CMS