Forbrukertilliten snur ned

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på 3,5 poeng i oktober, ned 3,8 poeng fra september, viser tall fra Opinion. Men indeksen er fortsatt positiv. Det er altså flere optimister enn pessimister.

Publisert

Til tross for en markant nedgang er tillitsindeksen positiv for femte måned på rad og ligger 4,6 poeng over gjennomsnittet etter ti målinger i 2016. Den er 12,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor.

– Tilliten til landets økonomi og arbeidsmarkedet er gradvis styrket gjennom 2016 og nådde en foreløpig topp siden henholdsvis 2013 og 2011 i forrige måned. I oktober svekkes tilliten, men den er markant sterkere enn i første halvår 2016. En viss usikkerhet knyttet til utviklingen kommende 12 måneder kan leses ut av tallene, men pessimismen som rådet utover 2015 og godt inn i 2016 er erstattet av forsiktig optimisme, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Flest optimister

– Tendensen har altså vært tydelig de siste månedene, selv om forbrukertilliten får et lite tilbakeslag fra september til oktober: Det blir flere optimister og færre pessimister. På forsommeren gikk den overordnede tillitsindeksen fra å være negativ til positiv. Det hadde den ikke vært siden oktober 2014, sier Henrik Høidahl.

– Enda færre i oktober enn i september og august oppgir at de sannsynligvis vil spare, og dermed øke formuen sin, de kommende 12 månedene. Spareindeksen var høyere i tredje kvartal enn den var i de to foregående kvartalene, mens den i første måned av fjerde kvartal er på sitt laveste nivå siden april og mai. Det er for tidlig å antyde en trend der færre sier at de vil spare, i så fall kan det være et resultat av økende optimisme og vilje til å bruke mer penger, sier Henrik Høidahl i Opinion.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Powered by Labrador CMS