Forbrukertilliten på sitt høyeste siden april 2012

Forbrukertilliten steg markant fra februar til mars.

Publisert

Ikke siden april 2012 har forbrukertillitsindeksen (CCI) vært høyere, viser den siste tillitsmålingen til Opinion. I mars er den på̊ 9,2 poeng, opp 4,5 poeng fra februar – og den er nå̊ 18,8 poeng høyere enn på̊ samme tid i fjor. Mens gjennomsnittet av de tre første CCI-målingene i januar var minus 9,2 poeng, er gjennomsnittet av de tre første målingene i år 6,6 poeng. CCI har nå̊ vært positiv i ti måneder på̊ rad. Før det hadde den vært negativ 20 måneder på̊ rad.

– Det har vært en tendens til fallende arbeidsledighet de siste månedene, ifølge NAV. Opinions Forbrukermeter viser at det for første gang siden juni 2011 er flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om tolv måneder. Denne delindeksen faller med 11,2 poeng fra februar, og den er 39,7 poeng lavere enn på̊ samme tid i fjor, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i avdeling for politikk og samfunn i Opinion.

Jo lavere poengtall, desto færre er det som tror på̊ økt arbeidsledighet.

– Også̊ tilliten til landets økonomi om 12 måneder får et kraftig oppsving i mars. For første gang siden januar 2013 er det flere som tror at landets økonomi vil være bedre enn dårligere om 12 måneder. Og ikke siden juni 2011 har differansen mellom tilliten til landets økonomi og tilliten til egen økonomi vært mindre, påpeker Høidahl.

Det er fortsatt slik at forbrukerne har mer tillit til privatøkonomien enn nasjonaløkonomien, men både tilliten til arbeidsmarkedet og landets økonomi har fått et kraftig oppsving siden våren og sommeren 2016, sier Henrik Høidahl i Opinion.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende tolv månedene.

Powered by Labrador CMS