Forbrukertilliten på sitt høyeste nivå siden januar 2013

Stemningsskifte i norsk økonomi: CCI er positiv for fjerde måned på rad.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på 7,4 poeng i september, opp 1,2 poeng fra august, viser den siste tillitsmålingen til analyseselskapet Opinion. Tillitsindeksen er positiv for fjerde måned på rad og er på sitt høyeste siden januar 2013. CCI ligger 9,0 poeng over gjennomsnittet etter ni målinger i 2016, og den er 16,7 poeng høyere enn på samme tid i fjor.

– Både tilliten til landets økonomi, egen økonomi og arbeidsmarkedet får et nytt og markant løft. Ikke siden februar 2013 er det flere som tror at landets økonomi vil være bedre om 12 måneder, mens vi må tilbake til juni 2011 for å finne en lavere arbeidsledighetsindeks, det vil si færre som tror at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder. Også troen på egen økonomi har fått et løft fra august til september, og ligger godt over gjennomsnittet etter ni målinger i 2016, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

– Tendensen har vært tydelig de siste månedene: Det blir stadig flere optimister og færre pessimister. På forsommeren gikk den overordnede tillitsindeksen fra å være negativ til positiv. Det hadde den ikke vært siden september 2014, det vil si at tillitsindeksen hadde vært negativ 20 måneder på rad, sier Henrik Høidahl i Opinion.

– Færre i september enn i august oppgir at de sannsynligvis vil spare, og dermed øke formuen sin, de kommende 12 månedene, men spareindeksen er høyere i tredje kvartal enn den har vært i de to foregående kvartalene, så det er høy sparevilje, noe som kan tyde på at mange fortsatt viser moderasjon og ønsker å ha en buffer dersom det skulle bli trangere økonomiske tider, sier Henrik Høidahl i Opinion

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Powered by Labrador CMS