Forbrukertilliten på sitt høyeste nivå siden februar 2013

CCI-indeksen øker for femte måned på rad.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på 6,2 poeng i august, opp 1,4 poeng fra juli, viser den siste målingen til analyseselskapet Opinion. Tillitsindeksen øker for femte måned på rad, den er positiv for tredje måned på rad og er på sitt høyeste nivå siden februar 2013.

– Fremtidstroen har blitt styrket gradvis gjennom våren og sommeren, og det er spesielt troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet de kommende tolv månedene som er vesentlig sterkere nå. Ikke siden august 2014 er det flere som tror at landets økonomi vil være bedre om 12 måneder. Ikke siden juni 2011 er det flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere om 12 måneder, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Det er riktignok fortsatt flere som tror at landets økonomi vil være dårligere enn bedre om ett år, men det har blitt stadig færre pessimister og flere optimister siden det inntraff et slags stemningsskifte på forsommeren. Da gikk den overordnede tillitsindeksen fra å være negativ til positiv.

Tror på egen økonomi

– Troen på egen økonomi har derimot fått seg en liten knekk, for etter å ha steget gradvis gjennom våren og sommeren, går denne delindeksen nå tilbake. Men i motsetning til troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet, er det flere som tror at egen økonomi vil være bedre enn dårligere om tolv måneder. Nordmenn er med andre ord mer optimistiske på vegne av egen økonomi enn landets økonomi, påpeker Henrik Høidahl i Opinion.

Selv om optimismen er stigende, er det flere som oppgir at de vil spare. Spareindeksen er på sitt høyeste nivå så langt i år, noe som kan tyde på at mange fortsatt viser moderasjon og ønsker å ha en buffer dersom det skulle bli trangere økonomiske tider.

Om Forbrukertillitsindeksen (CCI):

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Undersøkelsen gjennomføres månedlig, feltperioden for augustmålingen er 09.08 – 16.08.

Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer, 18 år og eldre).

Consumer Confidence Index (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land.

Powered by Labrador CMS