Forbrukertilliten stiger gledelig nok kraftig, riktignok målt før Brexit-nyheten.

Forbrukertilliten på sitt høyeste nivå siden august 2013

CCI er positiv for første gang siden september 2014.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på 3,4 poeng i juni, opp 6,9 poeng fra mai. Tillitsindeksen er positiv for første gang siden september 2014, den er på sitt høyeste nivå siden august 2013 og den ligger nå 9,7 poeng over gjennomsnittet for 2015, viser den siste tillitsmålingen til Opinion.

– CCI holder seg på et relativt lavt nivå, selv om den nå er 15,1 poeng høyere enn i desember, da den var på sitt laveste nivå siden tidsseriemålingen ble startet i 2007. Tre av fire delindekser som utgjør den samlede tillitsindeksen stiger fra mai til juni. Vi ser styrkede forventninger til både egen og landets økonomi om 12 måneder, og også en økning for spareindeksen, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

– Arbeidsledighetsindeksen, den fjerde CCI-indikatoren, faller markant, hvilket også er en positiv utvikling. Det er fortsatt usikkerhet å spore, men færre sammenlignet med foregående måneder tror at arbeidsledigheten vil stige de kommende 12 månedene. Vi må tilbake til mai 2013 for å finne en lavere indeks, sier Henrik Høidahl i Opinion.

– Bunnpunktet for forbrukertilliten ble nådd i november og desember i fjor, etter en negativ utvikling over flere måneder. I denne perioden var det også stadig flere som forventet at egen økonomi ville være dårligere om 12 måneder. Tallene for årets seks første måneder viser at disse forventningene fortsatt er relativt lave, men de stiger altså i juni, for tredje måned på rad, og CCI er på sitt høyeste nivå siden august 2013. For første gang på 21 måneder er det flere optimister enn pessimister. sier Henrik Høidahl.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Indeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertilliten er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til a) egen økonomi og b) landets økonomi de kommende 12 måneder, samt forventninger til c) egen sparing og d) arbeidsledigheten.

Jo høyere CCI, jo mer villige vil forbrukerne være til å bruke penger på større innkjøp og investeringer som bil, bolig og fritidsbolig.

Powered by Labrador CMS