Forbrukertilliten har falt i årets tre første måneder

Forbrukertillitsindeksen (CCI) faller til 2,6 poeng i mars, en liten nedgang fra februar. Forbrukertilliten har ikke vært lavere siden november 2016, og den er nå 6,1 poeng lavere enn for ett år siden.

Publisert

CCI falt kvartal for kvartal i fjor. Gjennomsnittet av målingene i et kvartal, nå etter årets tre første måneder, har ikke vært lavere siden fjerde kvartal 2016.

– Arbeidsledighetsindeksen, én av fire indekser som utgjør den samlede forbrukertillitsindeksen, er på sitt høyeste nivå siden februar 2017. I mars er det 28 prosent som tror at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder, mot 22 prosent for ett år siden, sier Henrik Høidahl i Opinion.

Jo høyere denne delindeksen er, jo flere tror at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder. Ledighetsindeksen gikk fra positiv til negativ i mars i 2017, etter at de hadde vært positiv siden juni 2011, hvilket betyr at flere over en periode på over fem og et halvt år trodde på høyere enn lavere arbeidsledighet om 12 måneder.

– Troen på egen økonomi er som før sterkere enn troen på landets økonomi, og den styrkes i mars. Men troen på egen økonomi, i likhet med troen på landets økonomi, ligger på et lavere nivå så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Differansen mellom de to indeksene har imidlertid økt. Det vil si at tilliten til landets økonomi er mer svekket enn tilliten til egen økonomi, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder, bil og bolig, faller i likhet med CCI i mars. Denne indeksen hadde som CCI en fallende tendens gjennom 2018.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og sannsynligheten for sparing de kommende tolv månedene.

Powered by Labrador CMS