Forbrukertilliten faller svakt i februar

Men troen på egen økonomi om 12 måneder er fortsatt høy.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) for februar er på minus 2,6 poeng, mot minus 1,9 poeng i januar, viser den siste tillitsmålingen til Opinion. Indeksen er 0,3 poeng høyere enn for ett år siden, da den var på minus 2,9 poeng. Fjerde kvartal i fjor var kvartalet med den klart laveste CCI i 2019. Forbrukertilliten er på et høyere nivå en det så langt i første kvartal 2020.

– Tre av de fire indikatorene som til sammen utgjør forbrukertillitsindeksen økte markant i januar. To av disse indikatorene faller svakt i februar, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion. Endringene i februar er innenfor den statistiske feilmarginen. Troen på egen økonomi om 12 måneder var blant indikatorene som fikk et markant oppsving i januar. Den holder seg på et relativt høyt nivå i februar.

– I tillegg viser undersøkelsen at husholdningens finanser er styrket for fjerde måned på rad, uttrykt ved at det er stadig flere som oppgir at de sparer litt eller mye enn som tar opp mer lån og bruker litt eller mye av sine oppsparte midler. Forbrukernes sannsynlighet for sparing, og dermed økt formue, ligger også på et vesentlig høyere nivå i årets to første måneder enn kvartals- og årsgjennomsnittet for 2019, sier Henrik Høidahl.

– Utsikter til reallønnsvekst for den jevne lønnstaker ved årets lønnsoppgjør og troen på at boliglånsrenta holder seg lav, bidrar til å forklare at forbrukerne har positive forventninger til egen økonomi de kommende 12 månedene. Den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av bil, bolig og større forbruksvarer har imidlertid vært relativt stabil de siste månedene, påpeker Henrik Høidahl i Opinion

Powered by Labrador CMS