Den sterke fremtidstroen holder stand

Troen på landets økonomi er på sitt høyeste på fem år. Forbrukertilliten holder seg på et høyt nivå, og i mai er forbrukertillitsindeksen på 10,3 poeng, hårfint ned 0,1 poeng fra forrige måned.

Publisert

Siden juni i fjor har det vært flere optimister enn pessimister. Indeksen er nå 13,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor, viser maimålingen til Opinion.

– Vi har i lengre tid sett at troen på egen økonomi har vært vesentlig sterkere enn troen på landets økonomi. Nordmenn har i langt større grad vært urolig for nasjonaløkonomien enn privatøkonomien, men de siste månedene har differansen mellom de to indikatorene i forbrukertillitsindeksen blitt stadig mindre, og i mai er det relativt lite som skiller, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver og ansvarlig for tillitsundersøkelsen i Opinion.

– Det er nå 30 prosent som tror at landets økonomi vil være litt eller mye bedre om 12 måneder, samme andel knyttet til troen på egen økonomi, mens 20 prosent tror den vil være litt eller mye dårligere, mot 17 prosent i spørsmålet om egen økonomi, sier Høidahl.

– For tredje måned på rad er det flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om tolv måneder. Ser vi de to siste månedene under ett må vi tilbake til mai og juni 2011 for å finne tilsvarende tro på økonomien.

– Samtidig som vi registrerer økt fremtidstro, ser vi også at kjøpsviljen, spesielt sannsynligheten for kjøp av bil og bolig kommende tolv måneder, går noe ned. Det sier noe om turbulensen som har vært i norsk økonomi i en tid, og det betyr at det fortsatt er usikkerhet knyttet den videre økonomiske utviklingen, sier Henrik Høidahl i Opinion.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende tolv månedene.

Powered by Labrador CMS