CCI stiger for andre måned på rad

Forbrukertilliten er på sitt høyeste nivå siden april 2015.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 3,6 poeng i mai, opp 0,8 poeng fra april, viser Opinions mai-måling. CCI holder seg på et lavt nivå, selv om den nå er 8,1 poeng høyere enn i desember, da den var på sitt laveste nivå siden tidsseriemålingen ble startet i 2007. Tillitsindeksen har vært negativ i 20 måneder på rad, men ligger nå 2,7 poeng over gjennomsnittet for 2015 og stiger for andre måned på rad.

– To av fire delindekser som utgjør den samlede tillitsindeksen stiger fra april til mai. Vi ser svakt styrkede forventninger til både egen økonomi og landets økonomi om tolv måneder. Størst fremgang ser vi for forventningene til egen økonomi, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Bunnen passert

– Arbeidsledighetsindeksen faller markant, hvilket er en positiv utvikling. Det er fortsatt usikkerhet å spore, men færre sammenlignet med foregående måneder tror at arbeidsledigheten vil stige de kommende tolv månedene. Vi må tilbake til september 2014 for å finne en lavere indeks. Pr mai ligger denne indeksen lavere enn gjennomsnittet for 2015, sier Henrik Høidahl i Opinion.

– Bunnpunktet for forbrukertilliten ble nådd i november og desember i fjor, etter en negativ utvikling over flere måneder. I denne perioden var det også stadig flere som forventet at egen økonomi ville være dårligere om tolv måneder. Tallene for årets fem første måneder viser at disse forventningene fortsatt er relativt lave, men de stiger altså i mai, for andre måned på rad, og CCI er på sitt høyeste nivå siden april 2015, sier Henrik Høidahl.

Powered by Labrador CMS