Forbrukertilliten f.o.m. september 2007 t.o.m. desember 2017. (Tabell: Opinion)

CCI faller til sitt laveste nivå siden mars

Forbrukertillitsindeksen faller fra 10,4 poeng i november til 7,3 poeng i desember.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) faller i desember til sitt laveste nivå siden mars, fra 10,4 poeng i november til 7,3 poeng i desember, viser den ferske målingen til Opinion. Toppnoteringen i 2017 var i august, da CCI var på 13,4 poeng.

Lavere tro på landets økonomi

CCI er nå 2,6 poeng høyere enn på samme tid i fjor. Vi må tilbake til 2012 for å finne et år der CCI var positiv i alle årets måneder.

– Det er særlig indikatorene troen på landets økonomi og sannsynligheten for sparing kommende 12 måneder som trekker den samlede forbrukertilliten ned i desember. Endringen fra november til desember er statistisk signifikant, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion, i en pressemelding.

Mindre sparing

For fjerde gang i år er det flere som tror at landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder. Denne indikatoren har ikke vært lavere siden februar.

– Også spareindeksen faller markant i desember, og dette påvirker forbrukertillitsindeksen negativt, men det kan diskuteres om mindre sannsynlighet for sparing er negativt for norsk økonomi. Nå er det ikke slik at vi måler høyere kjøpssannsynlighet det kommende året nå i desember, så det blir interessant å følge de fire indikatorene som utgjør den såkalte kjøpsindeksen i tiden som kommer, sier Henrik Høidahl.

Arbeidsledighetsindeksen øker

Arbeidsledighetsindeksen øker også i desember, til sitt høyeste nivå siden februar. Det er fortsatt flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om 12 måneder, men avstanden mellom troen på lavere og høyere ledighet er blitt markant mindre de siste månedene, skriver Opinion.

– Dette skjer samtidig med at NAV i flere måneder har meldt om at den registrerte arbeidsledigheten har fortsatt å falle, sier Høidahl.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og sannsynligheten for sparing de kommende 12 månedene.

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Consumer Confidence Index (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertilliten er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til a) egen økonomi og b) landets økonomi de kommende 12 måneder, samt forventninger til c) egen sparing og d) arbeidsledigheten. Jo høyere CCI, jo mer villige vil forbrukerne være til å bruke penger på større innkjøp og investeringer som bil, bolig og fritidsbolig.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCI er under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).

(Kilde: Opinion)

Powered by Labrador CMS