Forbrukertilliten f.o.m. september 2007 t.o.m. januar 2018. (Tabell: Opinion)

CCI er på sitt høyeste nivå siden august i fjor

Markant økning i forbrukertilliten i januar

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) øker i januar til sitt høyeste nivå siden august i fjor, fra 7,3 poeng i desember til 13,1 poeng i januar, viser årets første forbrukertillitsmåling fra Opinion.

Har tro på landets økonomi og arbeidsmarkedet

Toppnoteringen i 2017 var i august, da CCI var på 13,4 poeng. CCI er nå 7,2 poeng høyere enn på samme tid i fjor. Ikke siden Opinion begynte disse målingene i 2007 har forbrukerne vært mer optimistiske i årets første måned, skriver Opinion i en pressemelding.

– Det er særlig indikatorene troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet kommende 12 måneder som trekker den samlede forbrukertilliten opp i januar. Ikke siden juni 2011 har indikatoren for troen på landets økonomi vært høyere, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Høy grad av optimisme i næringslivet

Han forteller videre at nå er heller ikke avstanden mellom indikatorene for troen på landets økonomi og egen økonomi stor. Forbrukerne innleder 2018 med betydelig optimisme.

– Arbeidsledighetsindeksen er på sitt laveste nivå siden august i fjor; et resultat av at ledigheten falt gjennom hele 2017 og at mange deler av næringslivet er preget av høy grad av optimisme. Siden mars i fjor er det flere som har trodd på lavere enn høyere arbeidsledighet, sier Høidahl.

Flere vil spare opp en buffer

Indeksen for forbrukernes spareplaner falt i desember til sitt laveste nivå siden februar 2011, men øker markant igjen i januar. Dette kan ha sammenheng med at stadig flere tror at rentene vil være høyere om 12 måneder, tror Høidahl.

– Her kan det være at det er flere som vil legge opp en buffer for å kunne håndtere økte boliglånsutgifter på sikt, sier han.

(Pressemelding)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Consumer Confidence Index (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertilliten er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til a) egen økonomi og b) landets økonomi de kommende 12 måneder, samt forventninger til c) egen sparing og d) arbeidsledigheten. Jo høyere CCI, jo mer villige vil forbrukerne være til å bruke penger på større innkjøp og investeringer som bil, bolig og fritidsbolig.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCI er under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).

(Kilde: Opinion)

Powered by Labrador CMS