Arild Fluge er gründer for kundekontroll.no.

Får aha-opplevelser med kundetelling

Vet du hvor stor andel av kundene som er innom butikken som handler? Eller hvordan trafikken fordeler seg gjennom dagen eller mellom ukedagene? Et system for kundetelling kan gi deg overraskelser.

Publisert

Arild Fluge er gründer av Boa Tech AS i Bergen som tilbyr kundetellingssystemet kundekontroll.no.

– Det blir tøffere tider for retailbransjen. For å klare seg må man drive bedre enn før. Effektivisering av butikker er i vinden, sier han.

Utviklingen av systemet startet i 2015, og har vært i bruk av kunder siden høsten 2015. For tiden er 130 installasjoner i bruk, og det jobbes med salg overfor mange nye kjeder og kjøpesentre. Før de bestemte seg for å utvikle systemet, gjennomførte de markedsundersøkelse og 500 dybdeintervjuer med kjeder og kjøpesentre. 60-70 prosent av de spurte hadde ikke noe system for kundetelling og analyse.

Naturlig nok er systemet 100% nettbasert, og dataene fra sensorene i butikkene overføres automatisk til skyen. Retroreflektive sensorer monteres i inngangspartiet i butikkene. Fluge forteller at det har vært en betydelig teknisk utvikling for slike sensorer. Alternativet til sensorer er kameraer, med Boa Tech har valgt å satse på sensorer. Programvareutviklingsselskapet CodeLab, også lokalisert i Bergen, samt Keysoft i Sandefjord har utviklet systemet. CodeLab eier 27% av selskapet. Fluge er daglig leder og største eier med 73% av aksjene.

Nøkkeltall

På kontoret utenfor Bergen demonstrerer Fluge – som tidligere har erfaring fra retail både fra grossistleddet og butikk – systemet for kundetelling og analyse av dataene. Kjedene får tilgang til dataene via webgrensesnitt. De kan analysere enkeltbutikker og lett sammenligne butikker.

Fluge understreker betydningen at de butikkansatte i hver butikk får et forhold til dataene for sin butikk, noe som er en pedagogisk utfordring. Løsningen er å konsentrere seg om noen få, men viktige nøkkeltall: Antall kunder innom, antall salg, hit rate, gjennomsnittlig salg. En målsetting kan for eksempel være 60 salg på hverdager og 120 på lørdager, et nøkkeltall som det er lett å forholde seg til.

– Hvis hit raten har falt, enten fra forrige måned eller mot tilsvarende måned året før, må de prøve å finne ut hvorfor. Har det vært færre kunder innom butikken? Det er mange variable som spiller inn, poengterer Fluge.

Får aha-opplevelser

Arild Fluge mener at det er helt avgjørende at butikker og kjeder ser trenden i besøksutviklingen. Systemet har et dashboard hvor man kan følge med på nøkkeltallene. Man kan i forkant legge inn sine måltall og ser deretter enkelt hvordan man ligger an. Det er lagt vekt på at systemet skal være intuitivt. Det er også ønskelig å se på trafikken gjennom dagen. Hvis det kommer klart flest kunder etter for eksempel kl 14, bør bemanningen justeres for det. I tillegg bør man se på forskjeller mellom ukedager. Det skilles enkelt mellom ordinære dager og kampanjedager.

– Noen er blitt overrasket over å finne ut at de har hatt flere kunder innom på torsdager enn fredager. Kundetelling kan gi aha-opplevelser, forteller Fluge.

Mange butikker sliter med at det er tilstrekkelig kunder innom, men at for få kjøper. Fluge sier at man forsvarer å investere i system for kundetelling dersom man klarer å øke med tre til fem salg pr måned, forsiktig anslått.

– Et verktøy gir fakta. Brukt riktig kan man oppnå gode resultater, sier Fluge.

Han anbefaler at kjeder bruker systemet til å simulere hvordan endringer i variablene påvirker omsetningen. For eksempel hvor mye totalomsetningen øker hvis butikkselgerne klarer å øke snittsalget pr kunde. Systemet har tre moduler: Kundetelling, SMS-basert kundeklubbløsning og timeregistrering som kan gi data til økonomisystemet. Som for all programvare videreutvikles systemet fortløpende basert på ønsker fra brukerne.

Fortsatt han mange norske kjeder ingen form for kundetelling.

– Hva skal de da gjøre hvis de eksempelvis opplever 30 prosent nedgang i omsetningen?

Fluge forteller at de har besluttet å være prisgunstige for å få flest mulig installasjoner.

– Kundene er svært opptatt av kost/nytte. De må tro på at de klarer å øke antall salg med 3-5 pr måned, sier han.

Hege Lien er butikksjef for butikken på Bergen Storsenter.

– Selgerne liker å bli stilt krav til

Skobutikk-kjeden Mani har 24 butikker og har investert i kundetellingssystemet kundekontroll.no fra Boa Tech. Hege Lien har vært butikksjef for butikken på Bergen Storsenter i tre år og er fornøyd med kundetellingssystemet.

– Vi får god oversikt over vår hitrate. Det er kjekt å vite hvor mange av kundene som er innom som faktisk handler, sier hun.

Både ledelsen og de ansatte får større bevissthet.

– Vi tvinges til å være mer aktive overfor kundene. Vi må ut på gulvet for å komme kunden i møte. Og ledelsen har fått et godt styringsverktøy, sier butikksjefen.

Lien mener at man ikke kan sammenligne dataene på tvers av butikkene ukritisk, for butikkene i kjeden har ulike forutsetninger.

– Alle konkurrerer i hovedsak med seg selv, presiserer hun.

Hun bruker systemet til å legge inn målsettinger, og de ansatte blir ikke stresset.

– De fleste ønsker å bli stilt krav til.

Mani bruker også modulen for timeregistrering for de ansatte.

Powered by Labrador CMS