Professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI sammen med Retrievers Norgessjef, Espen Viskjer (Foto: Thomas Brun / NTB scanpix)
Professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI sammen med Retrievers Norgessjef, Espen Viskjer (Foto: Thomas Brun / NTB scanpix)

Mer normalt vekstnivå for norsk økonomi

FNI-indeksen viser sterk konjunkturoppgang for 2017 sett under ett, men noe avtagende vekst mot slutten av året.

Publisert

Etter et oppsving i høst avtar FNI-indeksen noe i desember, og indikerer mot slutten av 2017 et mer normalt vekstnivå for norsk økonomi, skriver Retriever i en pressemelding.

FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, ble sist oppdatert 31. desember 2017.

2017 betydelig sterkere enn foregående år

Med tall for hele 2017 bak oss, konstaterer de at FNI-indeksen viser en sterk oppgangsperiode for 2017 sett under ett, med vekstrater som ligger godt over nivåene fra nær foregående år. Faktisk må vi helt tilbake til årene før finanskrisen for å finne slike positive tall. Samtidig viser tall for desember at veksten har avtatt noe i desember, og ligger ved utgangen av året rett over snitt, skriver Retriever.

Fortsatt betydelig usikkerhet

FNI-indeksen viser med andre ord at norsk økonomi fortsetter oppgangen etter oljenedturen, dog ikke lenger med tiltagende vekst. FNI viste tidlig hvordan oljenedturen som startet i 2014 påvirket vekstbildet i Norge negativt. Ifølge indeksen viste 2014 og 2015 betydelig tilbakeslag, før konjunkturene snudde oppover fra midten av 2016. Gjennom 2017 har veksten tiltatt, særlig siden i sommer.

Med avtagende vekst i desember kan vi nå se starten på en mer normal vekstperiode, skriver Retriever.

Figuren viser årlige gjennomsnitt av daglige vekstrater. Indeksen er sentrert rundt null. Positive verdier viser vekst over snitt, mens negative verdier viser vekst under snitt.
Figuren viser årlige gjennomsnitt av daglige vekstrater. Indeksen er sentrert rundt null. Positive verdier viser vekst over snitt, mens negative verdier viser vekst under snitt.

«Fortsatt er det imidlertid betydelig usikkerhet, og man skal være forsiktig med å overtolke tall for en måned. Men skulle fallet i indeksen vi observerer for desember 2017 fortsette inn i 2018 er vi igjen inne i en periode med lavere vekst enn vanlig», heter det i pressemeldingen.

Oppstartbedrifter og turisme drar opp

Retriever skriver at det fortsatt er mange av de samme temaene fra tidligere i høst som påvirker indeksen i desember: Nyhetene som får mest vekt er oppstartbedrifter og statistikk som drar FNI-indeksen mer opp enn før. Turisme bidrar også positivt, men mindre enn før. Av negative nyheter drar varehandel og pengepolitikk FNI-indeksen mer ned enn før, mens oljeservice drar også FNI indeksen ned, men i avtagende grad.

(Pressemelding)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Fakta: FNI-indeksen

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. desember 2017. Neste publisering av FNI-indeksen blir tirsdag 6. februar 2018.

Powered by Labrador CMS