Ellias Walekhwa jobber ved den Fairtrade-sertifsierte roseplantasjen Oserian i Kenya. (Foto: Ola Höiden)

Valgkamproser bidrar til utvikling i Øst-Afrika

Alle Arbeiderpartiets 700 000 valgkamproser er Fairtrade-sertifisert. På de Fairtrade-sertifiserte roseplantasjene i Kenya stilles det krav om ivaretakelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter og det tas i bruk nye metoder for å oppnå reell levelønn for blomsterarbeiderne.

Publisert

Det er ikke få nordmenn som i løpet av de neste ukene vil ta imot en rød rose fra en av Arbeiderpartiets valgkampstands. Men at den røde rosen symboliserer kampen mot åndelig nød og materiell fattigdom, er det kanskje ikke mange som vet. Nettopp materiell fattigdom og mangelfull tilgang på kunnskap er noe som rammer mange av de afrikanske arbeiderne som lever av å dyrke rosene som eksporteres til Norge og andre vestlige markeder. Under årets valgkamp vil Arbeiderpartiet dele ut over 700 000 roser, som alle skal være Fairtrade-merket og dyrket med omtanke for mennesker og miljø.

– Arbeiderpartiet vil at våre verdier og kampsaker skal gjenspeiles i innkjøpene vi gjør. Vi ønsker ikke at menneskene som har dyrket og laget varene vi kjøper skal oppleve brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Når vi har valgt å utelukkende kjøpe Fairtrade-–sertifiserte valgkamproser, er det nettopp for å motvirke risikoen for rettighetsbrudd og heller bidra til anstendige arbeidsplasser i Øst-Afrika, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng i en pressemelding.

– I Norge bruker vi store mengder råvarer som dyrkes i Asia, Afrika og Latin-Amerika, ofte av mennesker som lever i fattigdom og med en jordbrukspraksis som belaster miljø og klima. Gjennom å velge sertifiserte varer, kan merkevarer, kjeder, innkjøpere og forbrukere bidra til at råvareproduksjon og internasjonal handel fører til positiv utvikling i opprinnelseslandet. Dette er en del av den store dugnaden vi alle må være med på hvis vi skal oppnå FNs bærekraftsmål, sier Marianne Størseth, daglig leder i Fairtrade Norge.

Arbeidstakerrettigheter og utviklingstiltak

Fairtrade er en sertifisering som gjennom krav til bedre råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og bærekraftig jordbruk, bidrar til bedre liv for den enkelte bonde og arbeider og legger til rette for klimatiltak og stabile og velfungerende stater.

Ved Fairtrade-sertifiserte blomsterplantasjer har de ansatte krav på ordnede og trygge arbeidsforhold, anstendige lønninger og en ekstra pengepott, et slags Fairtrade-fond, som investeres i velferds- og utviklingstiltak som kommer alle ansatte til gode. Ved mange Fairtrade-sertifiserte plantasjer har de ansatte valgt å bruke fondet på utdanning, helsetilbud, barnehager, vannforsyning og andre tiltak som styrker de ansatte og bedrer deres hverdag.

Veien frem mot levelønn

Fairtrades krav om organisasjonsfrihet og lokale forhandlinger har gitt mange gode resultater for arbeidere i Øst-Afrika.

– Vi har valgt å bruke penger fra Fairtrade-fondet til kurs i ledelse, lovverk og arbeidstakerrettigheter. Det å kunne fagorganisere seg uten å risikere sanksjoner er veldig viktig for oss ansatte, sier Ellias Walekwha, som leder arbeiderkomiteen ved den Fairtrade-sertifiserte plantasjen Oserian i Kenya. Fairtrade krever at det skal være dialog mellom ledelse og fagforeninger minst hver tredje måned og at lokale lønnsforhandlinger skal finne sted. De ansatte ved Oserian har en lønn som er nesten dobbelt så høy som den nasjonale minstelønnen.

– Selv om lønnen her er bedre enn andre steder, er den fortsatt for lav til å dekke mat, bolig og høyere utdanning for familier med flere barn, forteller Monicah Wangui Kamau, som også jobber ved Oserian. Monicahs eldste datter får stipend gjennom Fairtrade-fondet og går på universitetet, men så heldige er det ikke alle som er. I mange land er det nasjonale minstelønnsnivået alt for lavt til å kunne sikre gode liv. Fairtrade har, som første sertifisering, tatt i bruk et nyutviklet rammeverk for fastsettelse av reell levelønn i rurale områder. Målet er at alle ansatte ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer skal ha levelønn innen 2020.

(Pressemelding)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS