Europris har høy vekst og spiser markedsandeler. Ill. foto fra Nannestad Torg.
Europris har høy vekst og spiser markedsandeler. Ill. foto fra Nannestad Torg.

Viruset gir Europris ekstra vekst, kjøper muligens opp hele ÖoB i år

Mens viruset har slått negativt ut for de fleste i retail, har det gitt Europris økt omsetning. I løpet av året beslutter de om de vil kjøpe opp de resterende 80% av den svenske lavpriskjeden ÖoB.

Publisert

Europris fikk en omsetningsvekst på hele 11,8 prosent i første kvartal, delvis som følge av virusepidemien.

Konstituert toppsjef Espen Eldal fortalte på pressekonferanse før helgen at januar hadde vært noe svak, men at februar var positiv. Den eksepsjonelt milde vinteren fikk dem til å vri fra sesongvarer til forbruksvarer for å opprettholde trafikken.

Så kom viruset i mars og ga ekstreme utslag den første uka da nordmenn hamstret. Mat og nødvendighetsvarer dro opp Europris' omsetning kraftig.

Men god merchandising bidro også positivt, fremholdt Eldal.

Espen Endal er finansdirektør, og ble før påske konstituert toppsjef etter at Pål Wibe sluttet for å begynne i XXL. Viruset har medført at prosessen med å finne Wibes varige etterfølger er forsinket.

Espen Eldal er fungerende toppsjef i Europris, her på pressekonferansen da Q1-tallene ble lagt fram..
Espen Eldal er fungerende toppsjef i Europris, her på pressekonferansen da Q1-tallene ble lagt fram..

Normalisering, men høyere nivå

Ting har normalisert seg, men Europris opplever en økning i april målt mot samme periode i fjor. Gjennomsnittlig handlekurv holder seg høy.

Salgsmiksen så langt i april viser at det fortsatt er mer dagligvarer enn tidligere, men ikke så ekstremt som uken med hamstring fra 12. mars.

Eldal pekte på at virusutbruddet har vist at Europris spiller en viktig rolle for personer og lokalsamfunn. Han skrøt av hvordan de ansatte håndterte omsetningsvekst samtidig som de har forholdt seg til skjerpede retningslinjer for smittevern.

Mange nordmenn vil tilbringe sommeren i Norge, noe som er positivt for Europris.

Økning på nett, fra lavt nivå

Europris varsler framgang i netthandelen, fra et lavt nivå. Vareutvalget er utvidet. Nettbutikken skal også øke trafikken til de fysiske butikkene, sa Eldal.

Ny e-commerce plattform lanseres i andre kvartal. Antall medlemmer i kundeklubben Mer har økt med 65% siden årsskiftet.

Plukking av varer fra netthandel skjer fra det nye sentrallageret.

Valuta vil spille inn – etterhvert

Innkjøpssamarbeidet med svenske ÖOB og finske Tokmanni gir resultater.

Svekkelsen av den norske krona er et tema, og Europris har startet forhandlingene med leverandørene. Fordi Europris valutasikrer innkjøp, vil effekten av høyere innkjøpspriser først komme for fullt lenger ut i året.

Satser på kjøkken

Eldal fortalte at Europris vil jobbe videre med flere egne merkevarer (EMV). I tillegg vil de satse tyngre på kjøkkenprodukter gjennom en mer distinkt shop-in-shop kjøkkenløsning hvor elektriske kjøkkenmaskiner skal vises fram, og kasseroller og panner i flere pris- og kvalitetsnivåer.

Åpner noen nye, overtar andre fra franchise

Én ny butikk er åpnet i Q1, på Tau i Rogaland. I tillegg er butikken på Bryne relokert. Ytterligere to har fått større areal: Moelv og Reknes. Nedlegging av butikken på Grini er utsatt fra april til oktober grunnet Covid-19.

Europris har overtatt én butikk fra franchisetaker, og planlegger to nye overtagelser.

For resten av året har Europris fire nye butikker i pipeline, men to av dem er avhengig av godkjenning fra myndighetene.

Tre fokusområder

Framover definerer Europris tre strategiske fokusområder:

- Stryke pris- og kostnadsposisjonen

- Forbedre kundeopplevelsen

- Drive kundevekst

Lavere kostnader med nytt sentrallager

Lagersituasjonen til Europris normaliseres i år etter fjorårets problemer. I fjor slet de med ineffektiv logistikk siden det nye sentrallageret var forsinket, og de derfor måtte leie ekstra lagerlokaler. Som konsekvens dro de på seg 11 millioner i ekstrakostnader.

Prosessen med overføring til det nye sentrallageret i Moss varsles nå å være på skinner. Europris har redusert nivået på varelageret målt mot fjoråret.

I fjor utløp leiekontrakten for et lite lager i Fredrikstad, og i år for to mindre lagre og ett større i samme by. Men først i 2022 utløper leiekontrakten for det største lageret i Fredrikstad.

Når Europris' nye sentrallager i Moss er fullt operativt, vil OPEX falle mellom 0,75-1,25%.
Når Europris' nye sentrallager i Moss er fullt operativt, vil OPEX falle mellom 0,75-1,25%.

Europris opprettholder sin prognose på besparelser knyttet det nye lagret. Når de er helt over på ny lagerstruktur fra 2022 av, er målet at OPEX (driftskostnader som andel av inntekter), skal reduseres med 0,75-1,25 prosentpoeng.

Test av automatisk plukk – som var planlagt implementert i juni – er utsatt grunnet Covid-19. Dette starter i stedet i tredje kvartal.

Ifølge Espen Endal øker kapasitetsutnyttelsen på det nye lageret markant, men stegvis over tid.

Antall palleplasser er økt fra 34.000 til 99.000.

Fra første halvår neste år skal all logistikk skje fra det nye sentrallageret.

God finansiell stilling

Europris fikk en vekst på 11,8 prosent (10,4 prosent for samme antall butikker) i 1. kvartal. Omsetningen endte på 1.382 millioner.

Justert EBITDA ble på 152 millioner, 27 millioner høyere enn i fjor.

Q1 er normalt Europris' svakeste kvartal.

Pandemien har så langt slått positivt ut for kjeden, men de presiserer at det er for tidlig å konkludere om de langsiktige effektene.

– Vi har slått markedet i Q1, fastslo Espen Eldal.

Pål Wibe – som gikk av som Europris-sjef 1. april – har de siste årene mange ganger uttrykt at de har hatt som mål å vinne markedsandeler ved å ha høyere vekst enn konkurrentene.

Sterk balanse

Europris har nesten én milliard i kontanter og trekkrettigheter, en økning på en halv milliard fra i fjor.

Europris opplevde en negativ utvikling i arbeidskapitalen i Q1, noe som er normalt for dem.

Bruttomarginen gikk ned med ett prosentpoeng til 40,1, fordi mat- og nødvendighetsvarer har utgjort mer av omsetningen og har lavere marginer.

Vurderer oppkjøp i ÖOB

Europris eier 20% av den svenske lavpriskjeden Överskottsbolaget (ÖoB). Fra juni og seks måneder fram har de opsjon på å kjøpe de resterende 80%, basert på en faktor på 7,7 av ÖoBs EBITDA i 2019 og 2020.

Espen Eldal fortalte at de starter due diligence-prosessen når ÖoB legger fram tall i mai.

Magnus Carlsson begynte i mars som ny sjef i ÖoB, da han kom fra samme posisjon i Reitan Convenience AB i Sverige.

I likhet med Europris opplevde ÖoB en svak start på året, men oppsving som følge av Covid-19. Økt andel dagligvarer har gitt økning i gjennomsnittlig handlekurv, men lavere bruttomargin. Også dette i likhet med Europris, som trolig blir deres nye eier.

ÖoB har hatt alle butikker åpne, men vurderer nå å stenge noen grunnet lavere trafikk.

Powered by Labrador CMS