Det nye kjøleanlegget. Ejektoren er den røde delen.

Med denne boksen kan butikken kutte over 50 % av energiforbruket

SPAR Røyken er den første butikken i Skandinavia som installerer og tester ut den nyeste teknologien innen kuldeanlegg.

Bjørn Sørlie

Det er Kelvin AS med ny Maskinløsning fra Advansor, som står bak det nye kuldeanlegget på SPAR Røyken. Utstyrt med teknologi, som så vidt vi vet, kommersielt testes ut for første gang i Skandinavia. Den store forskjellen ligger i det tekniske rommet. Som kunde vil man ikke merke noen forskjell i butikken.

– Kuldeanlegget benytter det naturlige og miljøvennlige kuldemediet karbondioksid, og er i tillegg utstyrt med ejektor og ny kompressorteknologi. Kombinasjonen av dette gjør at vi bedre kan tilpasse kapasiteten til anlegget, samt i fremtiden produsere mindre og rimeligere anlegg, forklarer prosjekt- og utviklingsleder i Kelvin AS, Erik Hoksrød.

Med det nye anlegget har de tro på at SPAR Røyken kan oppnå en energibesparelse på kuldeanlegget med rundt 58 %, noe som tilsvarer 200.000 kWh i året sammenlignet med anlegget som var i butikken tidligere. Sier man at energikostnaden er 0,8kr/kWh så utgjør det en reduksjon på 160.000 kroner i året.

Fakta om prosjektet

I kuldeanlegget på SPAR Røyken har samtlige komponenter som bruker strøm en egen energimåler slik at vi kan se konsekvensen av alle endringer, optimaliseringer og feil, samt finne og dokumentere forbedringspotensialet.

En masterstudent på NTNU har anlegget som prosjektoppgave og hun vil følge anlegget tett.

Prosjektet har mottatt støtte fra Enova.

– Det er imidlertid ofte avvik mellom teori og praksis og siden SPAR Røyken er første anlegg i nordisk klima vil dette anlegget bli benyttet til omfattende testing og oppfølging forteller Hoksrød.

Butikksjef ved SPAR Røyken, Bjørn Sørlie, har ikke noe imot å kutte strømutgiftene, men det er ikke bare den fordelen det nye anlegget gir.

– Tidligere hadde vi jo et digert teknisk rom som var fylt til randen for å få plass til kuldeanlegget, nå får alt plass i dette skapet, så det gir jo en utrolig plassbesparelse. Det aller viktigste for meg er imidlertid hvor driftssikkert systemet er, det å slippe å få melding på telefonen om at kuldeanlegget har streika en lørdag kveld betyr mye, forteller han.

Kuttet energiforbruk betyr også en mer miljøvennlig butikk, og SPAR-kjeden jobber nå videre sammen med Kelvin for å installere denne løsningen i flere av sine butikker.

– Med prosjektet på SPAR Røyken viser Kjøpmannshuset at de er meget fremoverlente og ambisiøse i sin satsning på energieffektive og miljøriktige løsninger, sier Erik Hoksrød.

Utendørs tar det nye anlegget halvparten så mye plass som det gamle.

Om kuldeanlegg

Et kuldeanlegg fungerer ved at varmen i kjøle- og frysedisker opptas og transporteres bort for å avgis et annet sted.

For at denne varmen skal kunne avgis må den løftes til en temperatur som er høyere enn der den skal avgis. Er det 30 varmegrader ute må varmen som hentes ut fra kjøle- og frysedisker løftes fra temperaturen den holder (rundt -2oC) til over 30 varmegrader. Dette løftet utføres av en kompressor, den mest energikrevende komponenten i et kuldeanlegg.

Dette betyr at et kuldeanlegg må lages for å tåle verst tenkelige driftssenarioer, ettersom kravet til temperatur for matvarer er det samme uavhengig av ytre faktorer. Et anlegg må altså dimensjoneres for de dagene det er varmere enn 30 varmegrader ute, selv om dette skjer svært sjelden i Norge. Man bygger derfor anlegg som er større og dyrere enn de trenger å være størsteparten av året for så å drifte dem nedregulert.

Løsningen på SPAR Røyken utfordrer dette gjennom at en ejektor på de varmeste dagene tar deler av det løftet kompressorene normalt tar og vi kan løfte mer uten å bruke mer strøm. På den måten får vi også mer kapasitet på anlegget når det er varmt ute og anleggene kan dermed dimensjoneres mindre.

Kombinasjonen av den nye kompressorteknologien og ejektoren gir oss altså potensiale i bedre kapasitetsregulering av anlegget samt i fremtiden mindre og rimeligere anlegg.

Powered by Labrador CMS