De to kjøpesentrene ligger bare et steinkast unna hverandre midt i kystbyen – Rørvik Torg til venstre og AMFI Rørvik til høyre.
De to kjøpesentrene ligger bare et steinkast unna hverandre midt i kystbyen – Rørvik Torg til venstre og AMFI Rørvik til høyre.

Kystbyen manglet elektrobutikk, nå åpner to samtidig

Kystbyen Rørvik har manglet en elektrobutikk i alle år. Men nå kommer to samtidig i hvert sitt kjøpesenter for å fange opp julehandelen: Power og Elon.

Av Odd Henrik Vanebo

– Egentlig er det en Power-filial vi etablerer i Rørvik Torg. Eller kanskje mer korrekt: én butikk og to kassepunkt. Det er jo bare to mil mellom Rørvik og Kolvereid. Lageret forblir på Kolvereid, sier Børre Aspmo, franchisetaker Power Kolvereid/Rørvik, til Retailmagasinet.

– Med hensyn til nærmarked, har Kolvereid en lokaliseringsmessig fordel som midtpunkt i regionen Ytre Namdal. Rørviks fordel er som kommunikasjonsknutepunkt i Ytre Namdal.

Kjøpte butikken

Aspmo var butikksjef i Power Kolvereid fra 2016 mens Coop var franchisetaker. I fjor signaliserte COOP Kolvereid at de ville selge driftsselskapet Ytre Namdal Elektromarked, og da var ikke Aspmo sein med å melde seg som kjøper. Siden juli i fjor har han vært sin egen herre.

– Var det en god butikk du kjøpte?

– Butikken var god, men lønnsomheten kommer først i år. I fjor omsatte Power Kolvereid for 21 millioner. I år budsjettert vi med 22 millioner, men det ser ut til at vi passerer 27 millioner.

Varehussjef Børre Aspmo på plass i Power Kolvereid.
Varehussjef Børre Aspmo på plass i Power Kolvereid.

– Vi budsjetterer med at filialen i Rørvik neste år vil omsette for 8 millioner.

– Med innebygget kannibalisering?

– Litt av omsetningen vil nok flytte over til Rørvik, men forblir jo i selskapet. Det blir driftsmessige fordeler ved at vi kan omdisponere medarbeiderne alt etter etterspørselen til enhver tid. Og ett lager, som sagt.

«Oppleves som uryddig»

– Det er en merkelig situasjon at Rørvik går fra ikke å ha bransjebutikker for elektro, til å få to samtidig, noe lokale medier naturlig nok har behørig registrert. Til alt overmål åpner dere samtidig medio november – i hvert sitt kjøpesenter. Kommentar?

– Vi kriger i samme markedet, men samtidig så står vi på samme banehalvdel når det gjelder konkurranse utenfra. Det som slår meg som positivt er at ved å utøke tilbudet vil også handelslekkasjen bli mindre. Det er ikke samme behovet for å dra til Steinkjer eller Namsos når kunden har tre butikker å velge mellom i nærområdet.

– Vi fikk en forespørsel fra Amfi forrige vinter om det kunne være interessant for oss å starte opp en telebutikk på ett definert område på senteret. Dette var noe som både vi og Power sentralt stilte oss positive til. Vi hadde kommet så langt i prosessen at det var en muntlig enighet om at dette skulle vi få gjennomført, med et håp om åpning i juni/juli i år.

– Da koronaviruset slo inn over oss, ble naturligvis den videre prosessen satt på vent. Det var under denne perioden vi oppdaget at Amfi, med dets eiere, hadde endret strategi og heller ønsket en fullverdig elektrobutikk. Dette har vi selvfølgelig forståelse for, men føler selve prosessen som litt uryddig, med tanke på informasjon og tilbakemeldinger fra senterledelsen. Uansett, så hadde vi da kommet såpass langt i prosessen, at vi valgte å gå videre med planene. Det er også med tanke på alle positive tilbakemeldinger og forespørsler fra stedets innbyggere som gjorde oss sikre på at dette var noe som Rørvik ønsket.

– Eierne av Rørvik Torg stilte seg umiddelbart positivt til tankene og det samme gjorde Power sentralt. Du kan si at vi hadde åpnet enda tidligere om vi hadde hatt mulighet, men Power har hatt en strøm av nyåpninger nå i høst, så det var faktisk produksjonen av butikkinnredning som gjorde at dette ble den første datoen som ble praktisk mulig, sier Børre Aspmo til Retailmagasinet.

Elon åpner samtidig

Thomas Edvardsen (41) meldte sin interesse da Elon i sommer søkte etter franchisetaker til en planlagt Elon-butikk i Amfi Rørvik.

– Jeg hadde ingen butikkerfaring, men IT er faget mitt, opplyser han til Retailmagasinet. Det vil si, han er såkalt simulatoransvarlig i Sikkerhetssenteret Rørvik AS, som driver med bl.a. simulatorbaserte kurs i marin og maritim sektor.

Interessen var så stor at kontakt ble knyttet. Det viste seg å være god kjemi, og franchiseavtale kunne undertegnes. Dermed ble Thomas Edvardsen kjøpmann som snart skal åpne Elos-butikk i Amfi Rørvik.

Thomas Edvardsen fremholder «de helt nye og fantastiske flotte lokalene» som velegnet for en elektrobutikk i Rørvik.
Thomas Edvardsen fremholder «de helt nye og fantastiske flotte lokalene» som velegnet for en elektrobutikk i Rørvik.

– Vi har fått til rådighet et butikkareal på 350 kvadratmeter, som skal innredes. Det er en perfekt størrelse for Rørvik. Altså en forholdsvis liten elektrobutikk. Akkurat nå er det maling som pågår. På grunn av koronaen kan vi ikke beregne tidsforbruk eksakt, men det blir åpning i god tid før jul, forsikrer Thomas Edvardsen.

– Budsjett?

– Julesalget er ikke budsjettert. Første hele driftsår – 2021 – budsjetterer vi med en omsetning på 10 millioner kroner – og overskudd, sier den nybakte elektrokjøpmannen.

Powered by Labrador CMS