Ill.: Colourbox

Nye høyder for eFaktura

Stadig flere forbrukere og bedrifter tar i bruk bankenes eFaktura løsning. Hittil i år har det vært en sterk økning i både nye fakturautstedere og antall regninger som er blitt digitalisert gjennom eFaktura.

Publisert

I løpet av de seks første månedene i 2018 er mer enn 50 millioner regninger blitt sendt som eFaktura. Dette er en vekst på 8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

— Veksten for eFaktura tjenesten har vært på et stabilt høyt nivå over flere år, og spesielt innenfor betalinger til kommuner er det en god økning i andelen regninger som nå betales som eFaktura, sier Dagfinn Sund, forretningsansvarlig for eFaktura hos Nets.

Mer enn 2,46 millioner nordmenn benyttet eFaktura ved utgangen av juni. Siden årsskiftet er det inngått 2,7 millioner nye eFaktura avtaler, en vekst på 13,7 prosent.

— Stadig flere forbrukere ønsker å få alt av regninger rett inn i ønsket kanal, ferdig utfylt med kid-nummer og beløp. Vi tror dette er en sterk medvirkende årsak til den gode veksten eFaktura-tjenesten nå opplever, forteller Sund.

Ved utgangen av juni var det over 16 000 fakturautstedere som tilbød eFaktura, en vekst på mer enn 5100 nye fakturautstedere siden årsskiftet.

— Vi ser at mange nye utstedere har kommet til, etter at det ble mulig å sende enkelt regninger gjennom eFaktura. Her er det flere ERP-leverandører som har integrert sine løsninger og som har bidratt til den gode veksten, spesielt gjelder dette i segmentet for små og mellomstore bedrifter, avslutter Sund.

Powered by Labrador CMS