Torshov Sport sto overfor bytte av netthandelsplattform og gjennomførte en grundig prosess.
Torshov Sport sto overfor bytte av netthandelsplattform og gjennomførte en grundig prosess.

Ny netthandelsplattform: – Har fått bedre flyt og mer tid til kundene

Med både B2C og B2B i butikk og på nett er Torshov Sport en kompleks bruker av netthandelsplattform. I tillegg ønsker de at leverandøren skal være en partner i utviklingen av konseptet.

Publisert

Torshov Sport startet i mars i fjor en vurdering av hvilken netthandelsplattform de skulle basere seg på, noe de var tvunget til da de satt på en utgående plattform.

– Vi stod overfor et valg. Det viste seg å være en omfattende prosess også om vi skulle over på ny versjon hos daværende leverandør. I prinsippet sto vi overfor et plattformbytte uansett, så vi fant ut at vi ville vurdere flere aktører, forteller Ole Petter Bømark, ansvarlig for netthandelen hos Torshov Sport, til Retailmagasinet.

Vurderte alternativer, én pekte seg ut

Å bli bedre rustet for økt konkurranse, ikke minst fra utenlandske aktører, var også et motiv for Torshov Sport til å oppgradere netthandelsplattformen sin.

I første kvartal i fjor opplevde de god digital vekst. Oppstarten av prosessen med valg av ny plattform ble enda viktigere da de forstod konsekvensene av koronautbruddet. Netthandelen skjøt i været, samtidig som de hadde en utgående plattform som skulle skiftes ut.

Kaja Garden og Ole Petter Bømark i Torshov Sport konstaterte at de er en kompleks kunde på netthandelsplattform. Etter en prosess falt valget på Jetshop.
Kaja Garden og Ole Petter Bømark i Torshov Sport konstaterte at de er en kompleks kunde på netthandelsplattform. Etter en prosess falt valget på Jetshop.

Torshov Sport gikk i dybden på tre alternative netthandelsplattformer.

– Etter sommeren startet vi et forprosjekt for å få større trygghet. Her kikket vi blant annet nærmere på integrasjoner mot våre eksisterende systemer, sier Kaja Garden. Hun er daglig leder for Torshov Sport Drift som server alle butikkene i konsernet.

De var ikke helt fornøyd med alle integrasjoner i den forrige løsningen.

Etter forprosjektet var de ikke i tvil. De gikk for Jetshop.

– Jetshop var framoverlent og viste interesse for caset vårt. De ønsket å finne løsninger som passet for oss. De har fremstått som dyktige, erfarne og løsningsorienterte, sier Bømark.

Det ble lagt opp et løp med lansering i februar, som for Torshov Sport er en rolig måned.

Vellykket lansering

De valgte å unngå å lansere samtidig som butikkene i Oslo var stengt ned, og bare to uker etter lanseringen, skjedde enda en nedstengning i Oslo.

Migreringen viste seg å gå uproblematisk.

– Vi hadde en tight prosjektplan, men selv om vi bare har vært noen uker på ny plattform, ser tallene gode ut. Både konvertering og ordreinngang utvikler seg positivt, konstaterer Bømark fornøyd.

Ved migrering er det som regel noe barnesykdommer og litt friksjon, men for Torshov Sport løste det seg i løpet av få uker.

– Vi opplevde bare litt friksjon de første timene etter launch, sier Bømark.

Partnerskap

Kaja Garden understreker at det er viktig at leverandøren ikke betrakter seg som ferdig når de har levert, men at de har en partner de kan jobbe sammen med om utvikling av konseptet framover.

– Det er viktig å kunne sparre og finne handlingsrommet sammen. Vi skal være lønnsomme sammen, og det gir en forutsigbar modell, sier Garden.

Jetshop tilbyr samarbeidsmodellen Jetshop Elastic hvor man skal få et partnerskap som strekker seg lenger enn bare lansering av nettbutikk. Jetshop har som ambisjon å være en strategisk kunnskapspartner, en eCommerce Strategy Manager for kunden.

I klubbrommet forhandler Torshov Sport fram avtaler med samarbeidsklubber og velger ut kolleksjoner. Netthandelen er både B2C og B2B.
I klubbrommet forhandler Torshov Sport fram avtaler med samarbeidsklubber og velger ut kolleksjoner. Netthandelen er både B2C og B2B.

Bedre flyt og effektivitet

Torshov Sport har investert i Jetshop Commerce som er skybasert (SaaS), headless og API-drevet. Kunden kan lage en front-end-opplevelse der design og funksjonalitet er skreddersydd etter sine behov. Man jobber Best of Breed og sikrer de koblinger og integrasjoner som kreves for å lykkes med netthandel.

I forrige løsning hadde Torshov Sport en struktur med netthandelsplattformen liggende oppå kassasystemet i butikkene, noe som ga tunge integrasjoner med mye informasjon som skulle flyte mellom, forklarer Bømark.

Nå er arkitekturen atskillig mer effektiv og fleksibel.

– Det er lagt inn flere arbeidsverktøy enn vi hadde før da vi jobbet direkte i nettløsningen. Vi har fått en bedre flyt og har effektivisert slik at vi kan bruke mer tid på kundene, sier Garden.

– Primæroppgaven for Jetshop er å være en salgskanal. PIM er kroppen med produktberikelse, og vi har WMS for å håndtere ordre i bakkant, legger Bømark til.

I prosessen har Torshov Sport også har hatt med seg iSYS som har levert produktene FEED (PIM) og InStock lagerløsning (WMS).

Med sin nye plattform kan Torshov Sport jobbe mer effektivt og mer skalerbart. Nye løsninger eller integrasjoner påvirker ikke plattformen eller koden.

– Vi opplever at vi har stort handlingsrom med plattformen som vi gleder oss til å tilpasse vårt konsept. Med så mange muligheter må vi prioritere hva som er viktig for oss, sier Bømark.

To faser

Innføringen av ny netthandelsplattform ble delt inn i to faser. Med lanseringen i februar er fase 1 er ferdig.

Med nedstengte butikker i Oslo-området var det viktig for Torshov Sport å komme opp å stå med flyt med PIM og WMS, bli kjent med systemet og få bekreftet at integrasjoner fungerer som de skal.

– For oss var det avgjørende å få kontroll med flyten i fase 1 slik at vi kan være kunderettet og levere raskt, understreker Kaja Garden.

I fase 2 skal Torshov Sport blant annet utvikle klubbkonseptet med fokus på personalisering, B2B og medlemsprogram. Prosessen kom i gang bare noen uker etter lansering og skal etter planen gjennomføres i løpet av året.

– Her skal vi drøfte idé- og konseptutvikling og gå gjennom hva Torshov Sport handler om, nemlig klubb og medlemmer i klubb, sier Kaja Garden.

(Saken fortsetter)

Kompleks netthandel stiller krav til plattformen

Torshov Sport var tidlig ute med nettbutikk, og netthandel har de siste årene utgjort ca 20 prosent av omsetningen. Under pandemien har digitalomsetningen mer enn doblet seg.

Netthandelens betydning vil øke, for også omsetningen mot klubber blir mer og mer digitalisert.

– Nettbutikken kommer til å bli viktigere i kanalmiksen vår framover. Vi legger opp til den miksen forbrukeren forventer, sier Ole Petter Bømark.

– Med økende konkurranse fra utenlandske aktører må vi ha en konkurransedyktig plattform. Nordmenn ønsker å handle på nett, og heldigvis ønsker mange å handle lokalt, legger Kaja Garden til.

Torshov Sport fokuserer på kategoriene fotball, hockey og løp. Omsetning skjer både på nett og i butikker, og de selger både B2B (avtaler med lokale klubber) og B2C.

Klubbavtaler er lokale, og nettbutikken spiller en viktig rolle også her. Klubbavtalene etableres med klubbledelsen, men det er medlemmenes handlemønster det er viktigst å legge til rette for.

En stor andel av produktene Torshov Sport selger skal personaliseres gjennom trykk av logo og initialer.

– I sum gjør dette oss til en kompleks kunde på netthandelsplattform, sier Ole Petter Bømark.

Powered by Labrador CMS