Frode Elton Haug hos Forbrukerombudet påser at norske nettbutikker følger regelverket og at forbrukerne beskyttes mot useriøse aktører og rene svindlere.

Nettbutikkene ryddet opp

En kontroll gjennomført av Forbrukerombudet sist vinter viste at tre av fire nettbutikker hadde manglende opplysninger på nettsiden sin. Alle norske ryddet opp. Nå er nye EU-regler for bedre forbrukerbeskyttelse underveis.

Publisert

På tampen av fjoråret foretok Forbrukerombudet en sjekk av 130 norske nettbutikker. Det viste seg at 99 av dem ikke oppfylte sin opplysningsplikt og dermed ikke fulgte angrerettloven og e-handelsloven. Etterpå rettet langt de fleste opp slik at de nå følger regelverket. Etter tredje gjennomgang stod det bare tre svenske og danske aktører igjen som ikke hadde rettet opp alt som Forbrukerombudet hadde påpekt som brudd.

Frode Elton Haug hos Forbrukerombudet peker på at det er viktig for forbrukere å få korrekt informasjon om angreretten, og om hvordan de går fram for å benytte denne.

Ombudet ber Virke eHandel om å ta Trygg E-handel-merket fra nettbutikker som ikke har alt på stell.

– Vi samarbeider godt med Virke og ønsker at det er selvjustis i bransjen, sier Haug.

Stadig flere som driver med netthandel i Norge har blitt med i Virke eHandel, noe Forbrukerombudet er glade for. Å formidle informasjon og foreta tilsyn blir da enklere.

Stadig bedre returrett

Returretten er blitt bedre for forbrukerne de siste årene.

Det er blitt konkurranse netthandlerne imellom om å tilby gode returordninger. "100 dagers åpent kjøp" og "30 dagers åpent" kjøp er blitt vanligere. En gigant som Zalando har store finansielle muskler og påvirker konkurransen. Slike betingelser er klart gunstigere for forbrukere enn regelverket krever.

Selv om man har gunstigere vilkår enn loven krever, må det opplyses hva som er minimum. Eksempelvis må det gis informasjon om angreretten og sendes ut angreskjema til forbrukere selv om man har 100 dagers returrett.

Reglene for dekning av returkostnader har endret seg. Før måtte selger dekke portoen, men nå må kjøperen av varen betale hvis selger har opplyst om det.

En rett som ikke er så godt kjent er at en forbruker kan bruke en vare en liten periode og likevel ha rett til å returnere den mot å betale en viss sum for verdifallet. Bransjeaktørene og Virke var ikke særlig glade for denne regelen.

Nye former for svindel

Svindel dukker stadig opp i nye former. Tidligere er vi kjent med Nigeria-brev, lovnader om lotterigevinster og phishing. En fersk variant er tilbud om "del dette på Facebook og vinn en iPhone". Andre typer svindel er opprettelse av falske Facebook-profiler, for eksempel profiler som ligner på kjente varemerker eller kjeder. Når man klikker seg inn, inviteres man til å gi fra seg opplysninger.

Svindlerne er blitt smartere og mer sofistikerte med tiden. Språket og de tekniske løsningene er blitt bedre.

– Kopivarer er også fortsatt utbredt, påpeker Haug som har 15 års erfaring med forbrukervern.

Folk kan miste gangsynet når de blir tilbudt en svært billig Canada Goose-jakke. Det hender at alarmklokkene begynner å ringe først i ettertid.

Nye EU-regler på trappene

EU-kommisjonen la i slutten av mai forslag til oppdatert regelverk som skal sørge for at forbrukere får bedre beskyttelse mot brudd på markedsføringslovgivningen. EU vil også gjøre det lettere å handle varer og digitale tjenester over landegrensene.

Arbeidet med lovforslagene pågår nå i Rådet og Europaparlamentet., men det er uvisst hvor lang tid prosessen tar. Det nye regelverket skal gi bedre virkemidler samt harmonisering og samordning av regelverket mellom landene.

Direktiv 1 skal gjelde salg av varer og tjenester, herunder digitale tjenester. Direktiv 2 omhandler fjernhandel som netthandel, postordre og telefonsalg. Det første direktivet er jevnt over blitt godt mottatt, mens det har vært større motstand mot det andre.

Det vil fortsatt være mulig for land å ha særregler. I Norge har vi hatt bedre forbrukerbeskyttelse enn andre land i Europa.

– Trenden er at forbrukerbeskyttelsen blir bedre i EU, men på enkelte punkter er det foreslått endringer som vil gi norske forbrukere dårligere rettigheter, sier Frode Elton Haug.

Det er også foreslått regler som skal gjøre transport av pakker på tvers av landegrenser i Europa enklere, og trolig billigere. Regulering av såkalt geo-blocking, skal sikre at forbrukere i ett land i større grad skal kunne kjøpe og benytte varer og tjenester fra næringsdrivende i andre land uten å bli blokkert av geografiske grunner.

Powered by Labrador CMS