Posten skal sette ut tusen pakkebokser forskjellige steder i Norge for å møte kundenes ønsker om lett tilgjengelighet ved henting av netthandelspakker.

38 prosent volumvekst fra netthandel for Posten

Brevvolumet fortsetter å falle for Posten, men økt netthandel gir god vekst i antall pakker i privatsegmentet.

Publisert

Koronapandemien bidro til nedgang i etterspørselen i bedriftsmarkedet for Posten, men betydelig vekst i privatmarkedet. Samlet vekst fra netthandel ble rekordhøy med 38 prosent volumøkning hittil i år, og 26 prosent siste 12 måneder.

Tone Wille er konsernsjef i Posten Norge.

I første halvår har det vært store pakkevolumer til Post i Butikk, i postkassen og til hjemlevering. Aktiviteten innenfor netthandel og hjemlevering ser ut til å stabilisere seg på et høyere nivå enn før koronapandemien. Som et svar på økt netthandel og kundenes ønske om lett tilgjengelige pakkeutleveringsløsninger har Posten besluttet å utplassere pakkebokser på tusen ulike steder i Norge i løpet av 2021. Ved bruk av en app kan kundene hente pakker hele døgnet.

Postens omsetning i første halvår ble på 11 793 mill. kroner, en nedgang på 50 mill. kroner sammenlignet fra i fjor. Justert driftsresultat for første halvår ble 386 mill. kroner, en forbedring på 148 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Logistikksegmentet som omfatter netthandel- og logistikkvirksomheten, hadde en betydeligresultatfremgang med 198 mill. kroner.

- Koronapandemien førte til store volumforskyvninger i første halvår. Det har vært en kraftig vekst i pakker fra netthandel og hjemlevering. På andre områder som varetransport til bedriftsmarkedet bremset aktiviteten kraftig opp da samfunnet ble stengt ned, men i løpet av 2. kvartal har aktiviteten gradvis tatt seg opp igjen. Nedgangen i postvolumene ble forsterket av pandemien. Det er gledelig å se at vi legger bak oss et første halvår hvor vi både har volumvekst og resultatfremgang på viktige områder knyttet til netthandel og logistikk, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Fortsatt fall i brevvolumet

Postsegmentet fikk en omsetning på 3 128 mill. kroner i første halvår, en reduksjon på 629 mill. kroner fra i fjor. Justert driftsresultat på 142 mill. kroner ble negativt påvirket av forsterket fall i adressert og uadressert post. Adressert post har hittil i år gått ned med 16 prosent og uadressert post har falt med hele 30 prosent fra i fjor.

Overgang til postomdeling annenhver dag ble gjennomført fra 7. juli. Det er den største omleggingen i Postens historie og medførte nedbemanning av tusen årsverk. Det ble funnet frivillige løsninger for alle, slik at ingen ble oppsagt.

Nordisk satsing høster resultater

Posten har en nordisk strategi med vekstambisjoner innen pakker, hjemlevering og internasjonal spedisjon. I første halvår fikk vi på plass et eget nordisk utleveringsnett som nå består av 1700 utleveringssteder i Sverige og 1300 i Danmark. Kapasiteten er økt i den danske virksomheten gjennom åpning av en ny terminal i Greve utenfor København. Til høsten åpner en ny terminal på Jylland ved Kolding. Utvidelsene har styrket veksten og bidratt til økt lønnsomhet.

Powered by Labrador CMS