Visma har tatt temperaturen på digitaliseringsgraden i norske bedrifter for andre år på rad med undersøkelsen Digital Index. (Illustrasjonsfoto: Visma)

Sverige slår Norge på digitalisering

Svenske bedrifter er mer digitale og utvikler seg raskere digitalt enn norske bedrifter. Det viser Vismas undersøkelse Digital Index, der daglige ledere og økonomiansvarlige i nordiske bedrifter har vurdert i hvilken grad bedriften har digitalisert sentrale økonomiske og administrative prosesser.

Publisert

Det er andre gangen Visma gjennomfører undersøkelsen i Norge. Den tar utgangspunkt i de vanligste økonomiske og administrative prosessene i bedrifter, slik som føring av reiseregning og fakturering. Resultatene er publisert i rapporten Digital Index, og viser at digitaliseringstempoet ikke er mye å skryte av.

Mens svenske bedrifter har en digitaliseringsgrad på 48 prosent, ligger norske bedrifter på 47 prosent.

– I fjor slo vi svenskene, men i år har de gått forbi oss. Det er alltid surt å tape, særlig for Sverige. Men jeg syns det er mer trist at det generelt står så dårlig til med digitaliseringen, både i Sverige og Norge, sier adm. direktør i Visma Software, Erlend Sogn.

Norske bedrifter stagnerer

Vi er avhengig av å øke produktiviteten i Norge om vi skal klare å opprettholde verdiskapingen og klare å bevare velferdsstaten slik som den vi kjenner i dag. Vi må jobbe smartere for å være levedyktige også i tiden fremover. Digitalisering er en forutsetning for denne omstillingen. Både fordi digitalisering bidrar til at vi kan automatisere mange av dagens manuelle oppgaver og dermed kutter kostnader, og fordi digitalisering gir oss bedre produkter og mer fornøyde kunder.

– Det er skummelt å se at norske bedrifter i så liten grad legger til rette for en fremtid med vekst. Problemet vårt er at landene rundt oss løper fortere enn oss. Vi må øke tempoet. Går det av seg selv? Våre tall viser et klart nei. Norske bedrifter gjør litt, men ikke nok, sier Sogn.

Flere undersøkelser bekrefter Vismas funn. I EUs digitaliseringsindex (DESI) har Norge falt fra andre til femteplass. I år blir vi slått av Sverige, Danmark, Finland og Nederland.

Digitalisering gir økt konkurransekraft

Med teknologien som finnes i dag, har bedrifter mange muligheter til å effektivisere, jobbe smartere og dermed øke konkurransekraften. Undersøkelsen viser at kun 44 prosent av norske bedrifter har digitalisert faktureringsprosessen, et område som er relativt enkelt å digitalisere med stort potensial for å spare både tid og penger, ifølge Sogn.

– Du sparer 10 minutter per faktura du mottar elektronisk. Det er 83,5 kroner spart per faktura. Innbetalingene kommer i snitt 14 dager tidligere dersom du sender en faktura elektronisk, sammenliknet med om du sender den på e-post eller papir. Hva venter vi på? – spør Sogn.

(Pressemelding)

Om Visma Digitale Index 2018

Vismas Digitale Index 2018 tar temperaturen på hvor langt norske bedrifter har kommet på sin digitaliseringsreise. Dataene i Digital Index er basert på en spørreundersøkelse som er besvart av bedriftsledere og andre sentrale ansatte i bedriften. I undersøkelsen ba vi respondentene vurdere hvor digitale bedriften er på 13 vanlige administrative og økonomiske prosesser, slik som fakturering, føring av reiseregninger og timeføring.

Powered by Labrador CMS