Byggevarehandelen har hatt en god april. Ill.foto fra Bygger'n.

Kraftig oppgang i handelen i april

Mindre reising og kulturarrangementer bidro til å gi varehandelen et skikkelig byks i april, melder SSB.

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 4,8 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra februar til mars. Mer tid hjemme og stopp i utenlandsreiser har påvirket nordmenns handlemønster i april.

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser en kraftig vekst i det sesongjusterte omsetningsvolumet for april. Hele påskemåneden april var preget av tiltak mot spredning av Koronaviruset med strenge reiserestriksjoner og forbud mot å gjennomføre de fleste kultur- og idrettsarrangementer. Den kraftige veksten i detaljhandelen for april tyder på at nordmenn endret sitt konsummønster i retning av å bruke mindre på kjøp av tjenester til fordel for økt varekonsum innenfor enkelte varegrupper. De store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

Detaljhandelen gjorde et skikkelig byks i april.

Vekst for byggevarer og sportsbutikker

Mange av næringene i detaljhandelen hadde vekst i sesongjustert omsetningsvolum i april. Det største bidraget til veksten kom fra butikker med salg av byggevarer, fulgt av butikker med salg av sportsutstyr og fritidsbåter. Vekst var det også for salg av klær, blomster og planter, netthandel og møbler. Mer tid brukt i hjemmet og ingen utenlandsturer har trolig fått mange til å bruke tiden på å pusse opp og pynte i hjemmet.

Nedgang for apotek og bensin

Bransjer som derimot opplevde en nedgang i sesongjustert volum i april var apotek og bensinstasjoner. Etter en meget sterk måned for apotek i mars var omsetningsvolumet tilbake på et mer normalt nivå i april. Utbredt bruk av hjemmekontor og mindre sosialt samvær grunnet smittevernstiltak har trolig bidratt til mindre bilkjøring i april, og derav lavere omsetningsvolum for bensinstasjoner. Butikker med salg av optiske artikler bidro også på nedsiden.

Stor forskjell på Norge og eurosonen i mars

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen opplevde samlet sett en kraftig nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i mars. Nedgangen fra februar til mars 2020 ble på hele 11,2 prosent. Samtidig viser tallene store variasjoner mellom land. Nedgangen var særlig kraftig i landene som var hardt rammet av Koronapandemien, og der mye av detaljhandelen ble stengt helt ned. Dette gjelder land som Italia, Frankrike og Spania. Tall for Norge viste en nedgang på 0,9 prosent i samme periode. Ser vi på våre naboland Danmark og Sverige var nedgangen på henholdsvis 1,3 og 2,3 prosent.

Powered by Labrador CMS