Miljøsamarbeid mellom (f. v.) Peter Stangeland, markedsdirektør Schenker, og Lars Wittemann, logistikkdirektør Ekornes skal gi mer miljøvennlig langtransport.

Renere langtransport: Setter opp egen rute på biogass

Ekornes og DB Schenker satser sammen for renere transport, blant annet på biogass for mer miljøvennlig langtransport. Først ute er ruten Oslo-Ikornnes-Fetsund-Oslo som skal gå kontinuerlig med produkter i løpet av andre halvår.

Fakta

Fyllingsnettverk for biogass er under utbygging i Norge og denne ruten trenger et betraktelig bedre utbygd nettverk enn det som tilbys i dag.

Østlandet har fått noen fyllingsstasjoner, men for sikre denne aktuelle ruten må energistasjonen på Digerneset i Ålesund kommune stå ferdig som planlagt. Denne skal stå klar i løpet av 2022, og tidsplanen for dette prosjektet er da også viktig for både Ekornes og DB Schenker, og ikke minst for den videre konverteringen over på biogass i logistikkmarkedet.

Miljøvennlig distribusjon i byene har hatt en rivende utvikling og tilgangen på elektriske vare- og lastebiler har tatt seg betydelig opp. Dog er rekkevidde en utfordring hvis man skal kjøre elektrisk over lengere distanser og her er biogass den nærmeste løsningen i dag, skriver DB SChenker i en pressemelding.

Fyllingsnettverket er under utbygging, og Ekornes ønsker å være tidlig ut med å øke sin klimanøytralitet på sine produkter. Når du slapper av i et Stressless produkt fra Ekornes skal du vite at det kontinuerlig jobbes med hele produksjonsforløpet for en mer bærekraftig verdikjede.

– Et betydelig miljøansvar knyttet til egen produksjon og distribusjon er tydelig nedfelt i Ekornes` klimastrategi. Denne investeringen er et ledd i å virkeliggjøre denne strategien og sikre en faktisk reduksjon av utslipp på våre transporter» sier logistikkdirektør Lars Wittemann hos Ekornes. – For å sikre tilstrekkelig rekkevidde har man valgt å gå for biogass på denne ruten.

– Våre leverandørers fokus og gjennomføringsevne på bærekraftsområdet er viktig for at vi skal lykkes. Dette er et av flere konkrete miljøtiltak som vi gjør i samarbeide med Db Schenker som er like fremoverlent som Ekornes i denne satsingen, fortsetter Lars Wittemann.

– DB Schenker og Ekornes har inngått en langsiktig avtale om å kjøre den nevnte ruten. Dette er et viktig ledd i DB Schenker sin miljøstrategi om å operere 100% klimanøytralt innen 2027. For å komme dit må vi ha en god miljødialog med våre kunder og gradvis fase ut diesel med biogass og elektrisk. Hydrogen vil nok også være en del av løsningen etter hvert uttaler DB Schenkers markedsdirektør, Peter Stangeland. «For å få fart på utviklingen av bærekraftig langtransport er vi helt avhengig av selskaper som Ekornes. De vil drive frem både en økning av slike miljøvennlige vogntog og en utbygging av nettverket for fylling, avslutter Stangeland.

Powered by Labrador CMS