Ill. foto. To butikker tett-i-tett på Elverum.

Kronikk: Kommunene kan styrke dagligvare-konkurransen

Prisene på dagligvarer har steget med 10,4 prosent så langt i år. Det er derfor helt avgjørende for folks lommebok at dagligvarebutikker har mulighet til å konkurrere hardt for å sikre seg kunder. Kommunene kan være med og sørge for at det skjer.

Av Lina Orlova, økonom i Konkurransetilsynet

Lina Orlova er økonom i Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet får ofte henvendelser fra både dagligvareaktører og andre, om lokale regler som kan begrense konkurransen i dagligvaremarkedet. Det viser seg at en rekke kommuner har bestemmelser i sine kommuneplaner som kan hindre etablering av nye dagligvarebutikker. Det dreier seg blant annet om forbud mot nyetablering av dagligvarevirksomhet innenfor enkelte byområder, og at det skal være en bestemt avstand mellom dagligvarebutikker.

Det er kjent at dagligvarebransjen er preget av få og store aktører, og at tilgang til lokaler er en av de viktigste etableringshindringene for nye aktører. Når nye aktører ikke får lov til å etablere seg, kan de heller ikke utfordre eksisterende butikker. For forbrukere kan det bety høyere priser, dårligere utvalg og en svekket handleopplevelse.

Konkurransetilsynet mener at flere kommuner gjør det vanskeligere for nye dagligvareutfordrere å etablere seg når det ikke tas tilstrekkelig konkurransehensyn i kommuneplanene. Tilsynet sendte 6. juli i år påpekning til seks kommuner og to fylkeskommuner, der kommunene ble oppfordret til å fjerne regelverk som kan hindre konkurransen i dagligvaremarkedet.

I arbeidet med kommuneplanene må kommunene ta flere hensyn. Det kan for eksempel dreie seg om reduksjon av klimagassutslipp og at de vil redusere biltrafikken i deler av kommunen. Konkurransetilsynet har forståelse for at dette er viktige og nødvendige hensyn. Tilsynet mener likevel det bør være mulig å vurdere om slike hensyn kan ivaretas uten at det legges begrensinger på konkurransen.

Dersom kommunene også vektlegger konkurransesituasjonen i arbeidet med kommuneplaner, for eksempel med tanke på etablering av dagligvarebutikker, vil kommunens innbyggere nyte godt av det. Skjerpet konkurranse mellom flere dagligvarebutikker vil kunne gi mer variasjon lokalt, bedre utvalg og lavere priser.

Kommunene har et stort ansvar som lokal planmyndighet. Dersom kommunene aktivt bruker denne rollen til å fremme konkurransen, i tillegg til – og ikke i stedet for – andre viktige hensyn, kan det bety mye for lommebøkene til kommunenes innbyggere.

Kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv 28. september 2022.

Powered by Labrador CMS