De tre lavpriskjedene dominerer dagligvarebransjen i Norge.

Dagligvaremarkedet vokste 17 % i fjor

Dagligvarebransjen vokste med hele 17%. Lavpriskjedene fortsette å vinne markedsandeler. NorgesGruppen vokser videre.

Pandemien påvirket omsetningen i Norsk dagligvarehandel i 2020. Vi var vitne til en historisk høy vekst, som førte til store trendbrudd. Reiserestriksjoner, stengte serveringssteder, norgesferie, hjemmekontor, stengte skoler og barnehager har hatt stor innvirkning på utviklingen i norsk dagligvarehandel i 2020, skriver NielsenIQ i en pressemelding.

Norsk dagligvarehandel hadde i fjor en vekst på 17,1%. Det tilsvarer en kronevekst ca. 30,5 Mrd. NOK eks. mva. Den organiske veksten var på 15,8%.

Den sterkeste veksten var i de befolkningstette og grensenære områdene.

I første kvartal var veksten 7,2%. Et kvartal som bare inneholdt 2,5 uker med pandemi. De to sterkeste kvartalene i 2020 var Q2 og Q3 med en vekst på henholdsvis 20,3% og 20,2% mot 2019. Siste kvartal hadde en vekst på 18,2 %. Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) for 2020 var på 1,3%, mens priser på matvarer og alkoholfrie drikker økte 3.2% følge SSB.

Lavpris vokser videre

NorgesGruppen økte sin andel, mens Coop og Bunnpris har en liten tilbakegang.

Små endringer i styrkeforholdet i 2020.

Lavprissegmentet styrket sin posisjon ytterligere og økte markedsandelen fra 67,1% til 68,3%. En økning på 1,2%-poeng. Supermarkedssegmentet gikk tilbake -0,6%-poeng, fra 21,4% til 20,8%. Hypermarkedssegmentet har en liten tilbakegang og endte på 5,0%, ned -0,1% poeng fra 2019. Nærbutikksegmentet reduserte sin andel for trettende året på rad fra 6,5% i 2019 til 5,8% i 2020.

Tilstøtende markeder

De siste årene har det dukket opp flere konsepter som selger dagligvarer i det norske markedet. Som tilstøtende markeder har vi definert disse tre segmentene:

● Dagligvarer kjøpt på nett

● Dollar Stores (som f.eks. Europris og Normal)

● Grensehandel (dagligvarer)

I tidligere år har vi sett at disse markedene i økende grad har svekket utviklingen i Norsk dagligvarehandel - 2020 var også på dette området et annerledesår.

Dagligvarer på nett og "dollarstores" (f.eks. Europris og Normal) melder i likhet med dagligvarekjedene omtalt i NielsenIQ sin dagligvarerapport, sterk vekst under pandemien. Grensehandel- og Taxfreesalget i perioder har vært tilnærmet null og svært begrenset av ulike restriksjoner. SSB viser blant annet til en reduksjon på 85% i løpet av årets tre første kvartaler. Den betydelig sterkere veksten i områdene som NielsenIQ definerer som “grensehandelsområdet" (to timers kjøretur fra de to mest trafikkerte grenseområdene) sammenlignet med landet for øvrig, bekrefter teorien.

Powered by Labrador CMS