LAV VEKST: Dagligvarebransjen opplevde rekordlav vekst i 2017. Kilde: Nielsen Norge

Rekordlav vekst i norsk dagligvarebransje 2017

Etter å ha ligget på en relativt høy og stabil vekstrate de siste årene opplever dagligvaremarkedet den laveste veksten på flere år.

Publisert

I 2017 ender veksten på kun 1,1 % eller ca 1,9 mrd NOK. Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) for 2017 var på 1,8 % mens priser på matvarer og alkoholfrie drikker hadde tilnærmet nullprisvekst. For å bedre forstå den beskjedne utviklingen i dagligvaremarkedet har vi sett på ulike faktorer som kan være med på å forklare utviklingen.

Utvikling antall butikker Butikkmassen har holdt seg relativt stabil gjennom året og dagligvaremarkedet opplevde en netto tilvekst av 29 butikker i 2017. På tross av synkende butikkmasse tidligere år, har det allikevel i disse årene vært en betydelig høyere vekst enn det vi ser i 2017.

Butikksegmenter Lavprissegmentet dominerer det norske markedet, og øker også i andel i 2017. Det er også her butikketableringen er størst. Lavpris utgjør 65,7% av totalmarkedet i 2017.

Tilstøtende markeder Dagligvarer online Estimert omsetning 2017: 2 mrd NOK Dagligvarer solgt på nett, her definert som rene nettbutikker og matkasser/dagligvarer levert på døren, har hatt en god utvikling i løpet av året og har samlet gått fra en omsetning i 2016 på ca 1,5 mrd NOK til en samlet omsetning på ca 2 mrd NOK i 2017. Mens kolonial.no har hatt en positiv utvikling og omsetter for ca 800 mill NOK i 2017, har også dagligvarer på nett vært preget av at både marked.no og Brødboksen har avsluttet sine virksomheter i 2018.

(Kilde: Nielsen Norge - pressemelding)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Powered by Labrador CMS