Ingvill Størksen: – Sverige er Norges fjerde største dagligvareaktør og omsetter for mer enn Bunnpris-kjeden, som har 250 butikker i Norge. (Foto: Virke)

Mat og drikke for 44,4 milliarder i sommer

Tall fra Virke, handel- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, viser at vi vil handle mat og drikke for 44,4 milliarder i juli og august.

Publisert

− Vi ser nok en gang en sterk sommerhandel av mat og drikke. Etter julehandelen er det månedene mai til august som er viktigst for omsetningen av mat og drikke, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare.

Av de 44,4 milliardene anslås det at 36,7 milliarder vil bli brukt i dagligvarebutikker.

− Sommerhandelen er viktig for mange lokalsamfunn rundt om i landet, hvor for eksempel den lokale dagligvarebutikken henter en stor del av omsetningen i sommermånedene. I enkelte kommuner mer enn dobler butikkene omsetningen sin, sier Størksen.

Venter stor grensehandel

Den økende grensehandelen stjeler en betydelig del av omsetningen i norske dagligvarebutikker. I 2018 førte den til at nær seks prosent av norske dagligvarekroner havnet i Sverige. I sommer forventes det at vi vil legge igjen 2,75 milliarder kroner på dagsturer til utlandet.

− Sverige er Norges fjerde største dagligvareaktør og omsetter for mer enn Bunnpris-kjeden, som har 250 butikker i Norge. Det forteller oss at grensehandelen går hardt utover norske arbeidsplasser og kontrollen på folkehelsepolitikken. Det høye norske avgiftsnivået sender nordmenn rett inn i svenske butikker, slår Størksen fast.

Østfold-butikkene hardt rammet

− Østfold har klart lavest omsetning per innbygger innen kjøp av mat og drikke. Dagligvarebutikkene i Østfold omsatte for 31 927 kroner per innbygger i 2018, mer enn 8 000 kroner under landsgjennomsnittet. Til sammenligning omsatte dagligvarebutikkene i Sogn og Fjordane for 44 775 kroner per innbygger, sier Størksen.

Tallene er utarbeidet av Kvarud analyse, på vegne av Virke.

BUTIKKHANDEL MED MAT OG DRIKKE

Fylke

Omsetning

Endring i prosent

Omsetning

Rangering

2018

per innbygger

Mill. kr. ekskl. mva.

fra 2017

(kroner ekskl. mva.)

omsetning per innbygger

ØSTFOLD

9 432

2,7

31 927

18

AKERSHUS

24 241

3,6

39 480

14

OSLO

25 466

4,4

37 813

17

HEDMARK

7 697

3,2

39 078

15

OPPLAND

8 624

3,6

45 421

2

BUSKERUD

11 620

2,9

41 238

11

VESTFOLD

10 117

4,2

40 623

12

TELEMARK

7 327

1,8

42 257

7

AUST-AGDER

4 880

3,3

41 627

9

VEST-AGDER

7 530

3,5

40 368

13

ROGALAND

18 457

1,7

38 978

16

HORDALAND

22 427

2,7

42 918

6

SOGN OG FJORDANE

4 935

1,5

44 775

3

MØRE OG ROMSDAL

11 266

1,6

42 218

8

TRØNDELAG

18 931

2,2

41 266

10

NORDLAND

10 738

1,4

44 129

5

TROMS

7 635

1,5

45 857

1

FINNMARK

3 381

2,3

44 386

4

NORGE

214 704

2,8

40 544

Kilde: Statistisk sentralbyrå/Kvarud Analyse

Powered by Labrador CMS