Lavprisbutikkene styrker seg. Ill foto fra Coop Extra i Fana.

Nielsen: Stengt grense ga sterk dagligvarevekst

Verdiveksten i norsk dagligvare så langt i 2020 endte på +16,1 % tilsvarende 21,2 milliarder NOK. Tallene for organisk vekst viser en vekst for totalmarkedet på 15 % hittil i år.

Av Odd Henrik Vanebo

Det fremgår av Nielsens rapport for 3. kvartal for dagligvarehandelen. I sin nyeste rapport beregner Virke det utvidede Dagligvare- og Serveringsmarkedet til en størrelse på ca. 303 milliarder kroner i 2019 (+2,5 % fra 2018), hvor tradisjonell dagligvare står for ca. 60 % av omsetningen (-1 % fra 2018).

Utviklingen preget av Covid-19

Utviklingen i dagligvaremarkedet i tredje kvartal 2020 var fortsatt preget av Covid-19-pandemien. Det var sommerukene 27, 28 og 29 som hadde størst prosentvis vekst isolert sett i dette kvartalet mot samme uke i fjor. Tredje kvartal hadde totalt sett en vekst på +20,2% mot samme kvartal i fjor. Forholdsvis sterkest vekst finner vi i de befolkningstette og grensenære områdene.

Fortsatt prisstigning

Priser på matvarer fortsetter å stige i tredje kvartal. For juli utgjør økningen +3,7 %, for august +4,2 %, og for september +3,8 % målt mot tilvarende måned i 2019. Det var særlig prisøkninger på kjøtt, meieri- og sukkervarer som medvirket til oppgangen i matvareprisene (ssb.no).

Lavprisbutikkene styrker sin posisjon

Lavpriskjedene styrker sin posisjon ytterligere, og står for 69,3 % av omsetningen i totalmarkedet YTD, +1,1 %-poeng mot tilsvarende periode i fjor, og +0,4 %-poeng mot forrige kvartalsmåling. Lavpris styrker dermed sin posisjon på bekostning av både nærbutikker (5,9 %, -0,6 %-poeng YTD) og bredsortimentsbutikker (24,8%, -0,5 %-poeng YTD). Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker, noe som kan forklare den vedvarende fallende trenden for disse segmentene.

Tilstøtende markeder

Dagligvare opplever sterk konkurranse fra andre kanaler som i stor grad tilbyr de samme produktene. Det er derfor viktig å ta utviklingen i tilstøtende markeder i betraktning når man vurderer tradisjonell dagligvare:

• Dagligvarer på nett (Nettbutikker + matkasser/dagligvarer levert på døren)

• Grensehandel (dagligvarer)

• Dollar Stores (som f. eks Europris, Nille, Normal, Iceland etc.)

• Kiosker og bensinstasjoner

Eksplosiv økning i tobakksalget

Stengt grense mot Sverige har ført til eksplosjon i salg av tobakk i grensenære områder. Ifølge Nielsen scantrack øker salg av sigaretter og andre tobakkprodukter med 60 % i norsk dagligvare i tredje kvartal, mens i grensenære områder øker salget med 81 % i samme periode. Samme utviklingen ser vi på øl, kullsyreholdig drikke og sjokolade/sukkervarer.

Powered by Labrador CMS