- En helhetlig tilnærming er avgjørende for å føre et godt og effektivt tilsyn med konkurransen i markedet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.
- En helhetlig tilnærming er avgjørende for å føre et godt og effektivt tilsyn med konkurransen i markedet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Forskjellene i innkjøpspriser er blitt atskillig lavere enn 15%

Kartleggingen av forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser for 2021 viser at forskjellene er redusert siden 2017. De nye resultatene og forslag om justering av importvernet er blant det Konkurransetilsynet omtaler i sin dagligvarerapport som ble presentert i går.

I 2017 ble det avslørt at forskjellene i innkjøpsbetingelsene mellom de tre store dagligvaregrupperingene i Norge var opp til 15 %. Så mye bedre betingelser hadde NorgesGruppen enn Coop og REMA 1000. Uten å konkretisere bekrefter Konkurransetilsynet overfor E24 at forskjellene i innkjøpsbetingelser er betydelig redusert.

Tilsynet presiserer at forskjellene varierer mellom leverandørene.

Rapport

Konkurransetilsynet publiserte i går en dagligvarerapport som viser hvor mangfoldig og sammensatt dagligvaremarkedet er. Det norske dagligvaremarkedet er konsentrert, med høye etableringshindringer, og prisene er høyere og utvalget dårligere enn i andre europeiske land. Dette indikerer at konkurransen er begrenset, og Konkurransetilsynet overvåker derfor dette markedet særlig tett.

- Mer kunnskap om konkurransen i markedet er viktig. Det øker forbrukernes bevissthet om hvordan de kan benytte forbrukermakten til å presse aktørene til hardere konkurranse. Denne rapporten viser bredden i Konkurransetilsynets arbeid med dagligvaremarkedet. En slik helhetlig tilnærming er avgjørende for å føre et godt og effektivt tilsyn med konkurransen i markedet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

I rapporten presenteres blant annet hovedfunnene fra Konkurransetilsynets siste kartlegging av forskjeller i innkjøpspriser, som viser at Norgesgruppen oppnår lavere innkjøpspriser enn Coop og Rema. I gjennomsnitt er forskjellene mindre i 2021 enn i 2017, og motytelser fra dagligvarekjedene forklarer mye av forskjellene.

Konkurransetilsynet har også kartlagt årsaker til forskjeller i innkjøpspriser. Aktørene som deltok i kartleggingen trakk fram dagligvarekjedenes størrelse, motytelser, samarbeidsevne, konkurrerende alternativer, forhandlingsstyrke, samt trekk ved selve forhandlingssystemet som viktige årsaker til forskjellene. Kartleggingen indikerer at Norgesgruppen samlet sett gjør det bedre innenfor disse områdene.

Beate Berrefjord
Beate Berrefjord

I rapporten tar Konkurransetilsynet også til orde for at det bør gjøres justeringer i importvernet.

- Forskjeller i innkjøpspriser er bare én av flere etableringshindringer i dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet vil jobbe videre med å undersøke hvilke endringer som kan skjerpe konkurransen i sektoren. Blant annet ønsker vi å utrede hvordan justeringer i importvernet kan redusere etableringshindringene i dagligvaremarkedet. Importvernet reduserer konkurransen fra utenlandske leverandører, og gjør det vanskeligere for utenlandske dagligvarekjeder å etablere seg, sier avdelingsdirektør Beate Berrefjord.

Powered by Labrador CMS