Senterlederne i OBOS Silje Nordgård Aspen (Lambertseter og Holmlia), Mona Bråten (Tveita og Sandaker) og Pauline Johansen (Manglerud og Oppsal) mener at sentrene er godt nok rustet til å håndtere smittevern til tross for endringer i smittesituasjon. Bildet er tatt før pandemien.

OBOS: Sentrene er godt rustet for å ivareta smittevern

OBOS' senterledere ønsker å åpne for å holde handelen lokalt, slik at kundene ikke behøver å reise ut av egen bydel.

Av Pauline Johansen, Mona Bråten og Silje Nordgård Aspen, senterledere for seks OBOS-sentre

Det er bekymringsverdig å se avisoppslag om lange køer inn til kjøpesentre i grensekommunene til Oslo. Vi ønsker å åpne for å holde handelen lokalt, slik at våre kunder ikke behøver å reise ut av egen bydel.

Vi gjør mye bra på senterne når det gjelder smittevern, og opplever at det er trygt. Helt siden mars har vi hatt ekstra renhold og hyppig desinfisering.

Hva gjøres på OBOS-sentrene:

- Ekstra renhold av alle berøringsflater fellesareal (overflater desinfiseres annenhver time i senterets åpningstid), som gelender, heisknapper, parkeringsautomater og håndtak på kundetoaletter etc.

- Hånddispensere med antibac tilgjengelig ved alle innganger og i butikkene.

- Innleid serviceverter / «koronavakt» Koronavakten skal veilede kunder i forhold til avstand, hvor det er antibac og eventuelt oppfordre til bruk av maske hvis man ikke kan overholde to meter. De deler også ut munnbind og informere om hvor man finner våre butikker og toaletter.

- Lydspot med oppfordring om å holde avstand osv.

- Avstandsmerking på gulv. folie på samtlige inngangsdører

- Køordninger der det er behov for det

- Antallsbegrensning og sperring av sitteplasser på samtlige serveringssteder

- Tydelig informasjon til kundene gjennom bl.a. smittevernplakater, Sosiale medier, digitale skjermer og andre markedsføringsflater,

- Vi anbefaler våre kunder å benytte hele åpningstiden vår, og har informert om at de bør handle tidlig morgen eller på kveld hvor det er færre kunder

- Økt markedsføring av smittevern og gjeldende regler og anbefalinger

- Oversikt over antall kunder på senteret til enhver tid og en plan med ulike tiltak dersom vi ser at det kan bli vanskelig å overholde anbefalt avstand.

- Tydelig ansvarsfordeling: Senteret tar ansvar for fellesarealer på senteret, og den enkelte butikk / kjede tar ansvar i butikklokalet. Vi opplever at alle tar dette på alvor og har gode rutiner.

Sentrene er godt rustet

På bakgrunn av tiltakene over mener vi at sentrene er godt rustet til å ivareta smittevern til tross for endringer i smittesituasjon.

OBOS-sentrene og våre leietakere har vist at vi på kort varsel kan tilpasse oss situasjonen og regulere tiltak etter behov. Det er mulig å iverksette enda flere tiltak og dette kan for eksempel være økt vakthold, avstandsanbefaling, markedskommunikasjon med oppfordring om at kun er ønskelig med lokal handel og eventuelt påbud av munnbind. Vi tenker at det er bedre å iverksette ytterligere tiltak fremfor å stenge store deler av kjøpesenteret.

Powered by Labrador CMS