60 prosent i Vestland planlegger å besøke kjøpesenter de neste to ukene. Ill. foto fra Lagunen i Bergen.
60 prosent i Vestland planlegger å besøke kjøpesenter de neste to ukene. Ill. foto fra Lagunen i Bergen.

50 prosent vil besøke kjøpesenteret sitt

45 prosent mener det er trygt – og 16 prosent mener det er utrygt.

Publisert

Det norske folk ønsker å handle på kjøpesenter. Mens 45 prosent mener at det er trygt å handle på kjøpesenter i disse dager, sier kun 16 prosent det motsatte. Det slår en fersk undersøkelse foretatt av Syno, på oppdrag fra Amedia, fast.

Therese Wærholm er analytiker i Amedia.
Therese Wærholm er analytiker i Amedia.

Halvparten av de spurte svarer at de har planer om å besøke et kjøpesenter de neste 14 dagene. 53 prosent av mennene svarer at de har planer om å besøke et kjøpesenter, mens 46 prosent av kvinnene sier det samme. Det er i aldersgruppene 18-22 år (53 prosent) og 56-80 år (56 prosent) hvor de i størst grad har kjøpesenter-planer.

– Geografisk ser vi forskjeller mellom fylkene når det gjelder besøk hos kjøpesenter. Vi ser for eksempel at det i Viken og Vestland er en høy andel som planlegger å besøke kjøpesentre, mens det er langt færre i Oslo som har slike planer, sier analytiker Therese Wærholm i Amedia.

På spørsmålet «Har du planer om å besøke kjøpesenter de neste 14 dagene?» svarer 53 prosent ja i Viken og 60 prosent i Vestland. Lavest prosent med ja finner vi i Oslo, der kun 41 prosent svarer ja.

– Det er trygt å handle på kjøpesenter i disse korona-tider, mener de fleste. 45 prosent svarer Ganske/Veldig trygt på spørsmålet «I hvilken grad anser du det som trygt å handle på kjøpesentre nå om dagen?». Vi ser imidlertid at det er langt flere menn enn kvinner som mener at det er trygt. Dette forklarer nok også hvorfor det er flere menn enn kvinner som planlegger kjøpesenter-besøk. Her svarer 53 prosent av mennene at det er trygt, mens 37 prosent av kvinnene svarer det tilsvarende, sier Therese Wærholm.

16 prosent av de spurte betrakter det fortsatt som utrygt å handle på kjøpesenter.

– Kjøpesentrene trenger å overbevise flere om at man kan besøke kjøpesentrene på en trygg og forsvarlig måte, spesielt kvinner. Kjøpesentrene må kommunisere hvilke tiltak de har iverksatt for å bedre sikkerhet for kundene. Her har de kommunikasjonsoppgaver. Og da bør de kommunisere via medier som er troverdige, slik som lokalavisen er, sier Therese Wærholm.

Undersøkelsen fra Syno viser også at det er flere grunner til at folk ønsker å besøke kjøpesentrene fremfor å handle på nett.

Regine Garfjeld Sandberg er senioranalytiker i Amedia.
Regine Garfjeld Sandberg er senioranalytiker i Amedia.

På spørsmål om hvorfor man velger å oppsøke et kjøpesenter fremfor å handle på nett, svarer 59 prosent at de liker å se varen fysisk, 53 prosent vil ha varen med en gang og 51 prosent svarer at de vil støtte lokalt næringsliv.

Mens kvinner i noe større grad enn menn svarer at de vil se varen fysisk, så svarer menn i noe større grad enn kvinner at de trenger varen med en gang.

– Yngre oppsøker kjøpesenter fremfor å handle på nett når de trenger en vare med en gang. Mange liker også å se varen før kjøp. Eldre liker i større grad å se varen fysisk i butikk. Felles for alle aldersgrupper er at de er opptatt av å støtte lokalt næringsliv, og nevner det som grunn til å besøke kjøpesentre fremfor å handle på nett, sier senioranalytiker Regine Garfjeld Sandberg i Amedia.

I undersøkelsen blir det også spurt om hvordan de helst vil motta tilbud/informasjon fra kjøpesentre. Her svarer 44 prosent e-post, 37 prosent kundeavis og 24 prosent lokalavis.

Mens yngre ønsker å motta tilbud på e-post, Facebook og SMS, så ønsker de over 36 år å motta tilbud på e-post, kundeavis og i lokalavis.

Powered by Labrador CMS