Tegning av det nye senteret for storhandel på Hammarvika som skal åpne i januar 2022.

Nytt senter for storhandel på Frøya

Åpningen av det nye Hammarvik kjøpesenter er forskjøvet fra før jul i år til januar 2022. Det dreier seg om en relokalisering av Coop-butikker som er utdaterte og sårt trenger en oppgradering.

Av Odd Henrik Vanebo

Det sier Lars Ove Valaas-Breivik, eiendomsdirektør i Coop Nordvest, til Retailmagasinet. Konkret:

Lars Ove Valaas-Breivik

– Coop Prix-butikken som legges ned, blir erstattet av en mye større Coop Extra. Coop Byggmix blir tilsvarende oppgradert under nytt tak, med større areal. Alt i alt en en tilvekst med modernisering og effektivisering som klart formål.

– Men ikke bare egne Coop-butikker i det nye senteret?

– Nei, vi er i sluttforhandlinger med Europris. Takker de ja, med frist for endelig svar 26. mars, får de et lokale på 1500 kvadratmeter til rådighet. Takker de nei, sonderer vi allerede med mulige andre leietakere som uansett vil sørge for at det blir et attraktivt senter på Hammarvika, bedyrer eiendomsdirektøren.

– Det betyr at Hammarvik senter blir spesialisert for storhandel?

– Det er en forholdsvis riktig betegnelse, sier Lars Ove Valaas-Breivik.

Powered by Labrador CMS