Lars Arve Jakobsen: – Vi kommer til å satse mer på markedsaktiviteter og opplevelser.

Coop overtar Fauske Handelspark

Coop Nordland har kommet til enighet med nåværende eiere av Fauske Handelspark, Trio Eiendomsinvest AS, om å overta kjøpesenteret Fauske Handelspark. Coops strategi for oppkjøpet er å forsterke handelspunktet ytterligere og gjøre senteret enda mer attraktivt.

Publisert

Siden åpningen av senteret i 2010 har Trio Eiendom vært majoritetseier med 65 prosent eierskap.

Kontroll på driften

Coop Nordland har eid sin egen seksjon der Extra og Obs bygg ligger. Nye eiere blir Coop Nordland og Coop Norge Eiendom, opplyser administrerende direktør Lars Arve Jakobsen i en pressemelding:

– Hensikten med kjøpet er å få kontroll på driften av senteret, og en mer helhetlig og lokal styring enn det som har vært tilfellet fram til i dag. Coop Nordland har bred erfaring med drift av kjøpesenter og eier i dag City Nord i Bodø og Havnesenteret i Brønnøysund. Vi ser store muligheter med tanke på samkjøring opp mot City Nord.

– Ved å koble kjøpesentrene tettere sammen, vil vi oppnå en rekke fordeler, særlig innenfor senterdrift, markedsføring og markedsaktiviteter. Coop Nordland driver selv butikker i flere kjøpesenter og vet hvor viktig det er at butikkene har best mulig vilkår for å drive godt. Vi har derfor ambisjoner om å investere og modernisere ytterligere i senteret, sier Coop-direktøren.

Strategi og potensial

Om strategien for oppkjøpet og potensialet i senterets nedslagsfelt, sier Jakobsen til Retailmagasinet.no: – Fauske Handelspark ligger godt plassert og tilgjengeligheten er god. Vi har egne butikker i senteret og er opptatt av å bygge opp et kundeorientert senter. Strategien er altså å forsterke handelspunktet ytterligere og gjøre senteret enda mer attraktivt enn det er i dag.

– Nedslagsfeltet er primært indre Salten. Videre ønsker vi å fange opp flere kunder som følge av sterk gjennomgangstrafikk. Gjennom å forsterke samarbeidet med City Nord, tror jeg at også flere kunder fra ytre Salten og Bodø vil besøke senteret.

Foto: Fauske Handelspark

– Potensialet er stort. Vi har mulighet å gjøre butikkmiksen enda mere spennende. Blant annet vil vi se på muligheten å bygge ut Obs bygg. Videre kommer vi til å satse mer på markedsaktiviteter og opplevelser.

Overtar i høst

Den formelle overtakelsen skjer i løpet av høsten.

Powered by Labrador CMS