NKU mente at Coop har lagt seg for tett opp mot "originalen" fra Mills.

Mills vant klagesak mot Coop om emballasje

«Det synes som om Coop bevisst har lagt sitt emballasjedesign for dagligvarehandelens eget merke tett opp til originalleverandøren i den hensikt å snylte på produktets posisjon, fremfor å sørge for variasjon i dagligvarehandelen.»

Av Odd Henrik Vanebo

Mills AS har vunnet en klagesak mot Coop Norge SA hvor et flertall i Næringslivets Konkurranseutvalg mente Coops margarin Bak & stek, etter markedsføringsloven § 30, er en ulovlig etterlikning av Millls-produktet Melange.

Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Pål Hurlen, Paal Sprakehaug, Thomas Flo Haugaard og Unn Grønvold Nikolaisen utgjorde flertallet. Mindretallet, Øystein Bu, mente at det ikke foreligger fare for forveksling.

Coop hadde lansert sin Coop-margarin i ny forpakning og under navnet Bak & stek. Melange har et tilnærmet ikonisk emballasjedesign. Produktet har vært på markedet i mer enn 100 år, og i hele denne perioden har emballasjedesignet vært distinkt og kjennetegnet ved de samme elementene som benyttes på emballasjen i dag.

«Identisk fargebruk»

Mills anførte at de bærende og distinktive trekk ved emballasjedesignet i Mills er ettergjort i Bak & stek. Fargebruk er identisk; identisk fargekombinasjon og gull som heldekkende farge. Plassering av logo og logofarger er likt; lik plassering av rød, midtstilt logo og lik grønn skriftfarge. Det er anvendt lignende skriftstørrelse og pakningsstørrelse, og det rene, klassiske uttrykket til Melange er ettergjort. Det kreves ikke enerett til fargene og fargekombinasjonene i seg selv, men måten Coop har benyttet fargene i sitt emballasjedesign sammenholdt med emballasjens øvrige elementer, gir et for nærgående inntrykk, til forskjell fra for eksempel Tine, som også benytter gull og grønt, men som likevel har gitt emballasjen et selvstendig preg.

Det er noen mindre variasjon i detaljer i Coops design. Produktene er ikke identiske, helhetsinntrykket er likevel slående likt. Det ble videre anført at Coop bevisst har valgt et designuttrykk som kopierer Melange, og som medfører snylting på Mills’ opparbeidede goodwill. Langvarig og sterk innarbeidelse i markedet gir rett til et sterkt vern etter markedsføringsloven. Coop misbruker sin posisjon ved å utvikle et produkt som åpenbart snylter på Melange og som er egnet til å svekke Melange betydelig.

«Ingen ulovlig etterlikning»

Coop gjorde gjeldende at det ikke foreligger noen ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 30. Det er klare forskjeller mellom designen til de to produktene. Det er heller ikke særskilte forhold som tilsier at Coop har opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Det som primært er av likhetstrekk mellom emballasjedesignen til henholdsvis Melange og Bak & stek, er fargene.

«Bevisst etterligning»

Næringslivets konkurranseutvalgets flertall konkluderte med Melange margarin har et ikonisk design innarbeidet over en årrekke, og er markedsleder innenfor segmentet margarin til matlaging. Mills har over tid vært tro mot sitt design, og den markedsføringsposisjonen som Mills derved har oppnådd for emballasjen medfører en plikt for konkurrenter til å holde avstand.

«Fargevalget gull, grønt og rødt er det ingen enerett til, og fremlagte eksempler viser at også andre anvender en slik kombinasjon.»

«Selv om innklagede anvender sin Coop-logo på produktet, er det mest iøynefallende navnet Bak & stek. Ved å velge et så generisk navn, er det vanskeligere for forbruker å forstå at dette er et eget merke.»

«Det synes som om Coop bevisst har lagt sitt emballasjedesign for dagligvarehandelens eget merke tett opp til originalleverandøren i den hensikt å snylte på produktets posisjon, fremfor å sørge for variasjon i dagligvarehandelen. (…) Det er derfor flertallets syn at markedsføringen av innklagedes produkt Bak & stek er i strid med markedsføringsloven § 30.»

Mindretallet, Øystein Bu, mener at det ikke foreligger fare for forveksling.

Powered by Labrador CMS