På Orkanger er det en stor Coop EXTRA pluss en søndagsbutikk med egen inngang i 1. etasje. På taket i 2. og 3. etasje er det bygget 72 moderne leiligheter.

Åpnet to nye EXTRA i nordvest

Coop Nordvest åpnet to nye EXTRA-butikker i mars. Først ut var EXTRA Orkanger, som i tillegg til butikk inneholder en større boligdel og er Coop Nordvests største leilighetsprosjekt hittil. Deretter åpnet EXTRA Hareid, som er utviklet i tett samarbeid med kommunen.

Av Odd Henrik Vanebo

– Coop Nordvest er store på eiendom og er hel- eller deleier i 132 eiendommer i sin region. I tillegg leier samvirkelaget, som er det fjerde største i Norge, lokaler til sine butikker på 52 ulike lokasjoner. De to siste tilskuddene på både eiendoms- og butikketablering er i Orkanger og på Hareid. Begge prosjektene er heleid av Coop Nordvest, og har hatt viktig fokus på bærekraft og fremtidsrettede løsninger for hele nærområdet til butikkene, sier eiendomsdirektør Lars Ove Valaas-Breivik til Retailmagasinet.

Butikkbrann førte til fortgang

Lars Ove Valaas-Breivik

Da Prix Orkanger ble totalskadd i brann i mai 2019, ble det fortgang i planene om etablering av ny EXTRA i Orkanger.

– Vi så nye og spennende muligheter ved denne etableringen, og allerede i en tidlig fase ble det nye prosjektet på Blåsmo planlagt med leiligheter, oppholds- og lekeareal på taket, sier Valass-Breivik.

– Bygging startet i 2020 og det ble åpning 3. mars i år. I første etasje er det etablert en stor og moderne EXTRA. I tillegg er det funnet plass til en søndagsbutikk med egen inngang, noe som gjør etableringen og lokaliseringen enda mer attraktiv.

Kombinert butikk- og leilighetsprosjekt

– På taket i andre og tredje etasje ble det bygget 72 moderne leiligheter som gjør dette til Coop Nordvests største butikk- og leilighetsprosjekt. Vi har allerede solgt 18 av leilighetene, opplyser Valaas-Brevik, som er svært fornøyd med hvordan prosjektet ble gjennomført.

– Det er viktig å se på den totale bærekraften i alle prosjektet, som for eksempel hvordan man kan utnytte takareal, noe etableringene i Orkanger og på Hareid er gode eksempler på.

Godt samarbeid ga smarte løsninger

Ny EXTRA på Hareid har også vært under arbeid siden våren 2020 og åpnet 4. mars, dagen etter Orkanger. Butikken er lokalisert ved siden av det nye Helsehuset til Hareid kommune som ble bygget samtidig, og Valaas-Brevik berømmer samarbeidet med kommunen i utvikling av området:

– Dette er et skoleeksempel på god sentrumsutvikling når flere parter går sammen for å finne gode løsninger, sier han.

EXTRA på Hareid er lokalisert ved siden av det nye Helsehuset.

Parkering på taket

Begrenset areal og behov for gode parkeringsløsninger også for Helsehuset, førte til at kommunen kjøpte evigvarende bruksrett på takarealet på den nye butikken, sier Valaas-Breivik:

– Vi fikk utnyttet takarealet på en god måte og kommunen fikk på plass nødvendige parkeringsplasser. Fra taket og ned på gateplan ble det bygget heis, som gir lett tilgang for brukerne. På denne måten ble parkeringssituasjonen vesentlig forbedret i sentrum av Hareid.

Powered by Labrador CMS