Coop la seg flate, og kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge mener at Coop Finnmark gjorde det eneste rette da de selv rapporterte avviket til Datatilsynet.

Butikksjef delte opptak av nasking, Coop fikk kjempebot

Datatilsynet har fattet vedtak om overtredelsesgebyr på 400.000 kroner til Coop Finnmark SA for ulovlig deling av et kameraopptak av nasking i en butikk.

Av Odd Henrik Vanebo

Butikksjefen i den aktuelle Coop-butikken filmet av overvåkingsopptak med en mobiltelefon, og delte filmen videre. Filmen ble raskt spredd.

Manglet rettslig grunnlag

Enhver behandling av personopplysninger krever et rettslig grunnlag for å være lovlig, poengterer Datatilsynet i en pressemelding.

Juridisk rådgiver Embla Helle Nerland i Datatilsynet

Etter å ha undersøkt saken var tilsynets vurdering at Coop Finnmark ikke hadde rettslig grunnlag for butikksjefens deling av opptakene fra overvåkingen.

– Kravet om lovlighet er et grunnleggende prinsipp i personvernforordningen, og et brudd på dette prinsippet er alvorlig, forklarer juridisk rådgiver Embla Helle Nerland i Datatilsynet.

Saken ble meldt inn som et brudd på personopplysningssikkerheten (avviksmelding) fra Coop Finnmark SA 10. april 2019, og Datatilsynet varslet overtredelsesgebyret i mars 2020. Coop Finnmark har levert merknader til varselet som nå er ferdigbehandlet hos Datatilsynet.

Opptakene viste barn

Datatilsynet mener saken er så alvorlig at det er nødvendig å reagere med overtredelsesgebyr. Det er lagt vekt på at kameraopptakene viste barn, og at utleveringen har potensielt stor risiko for deres personvern.

Gebyret er utmålt etter en konkret helhetsvurdering av blant annet hvor alvorlig overtredelsen er og virksomhetens økonomi.

– Saken er et skoleeksempel på hvor lett det er å miste kontrollen over personopplysninger som deles, og at de spres raskt, sier Nerland.

Gjorde det eneste rette

– I Coop er vi opptatt av å følge lover og regler, og Coop Finnmark gjorde det eneste rette da de selv rapporterte om avviket til Datatilsynet. Vi registrerer at Datatilsynet mener de ikke kan gi redusert bot selv om bedriften selv varslet om saken. Utover det har vi ingen kommentar, uttaler kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge til Retailmagasinet.

Powered by Labrador CMS