Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge som fortsetter å spise markedsandeler.
Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge som fortsetter å spise markedsandeler.

NorgesGruppen og Coop spiser andeler

Rema 1000 taper markedsandeler mens NorgesGruppen og Coop vokser, viser kvartalsrapporten fra Nielsen som ble offentliggjort i dag.

Publisert

NorgesGruppen vokser med 0,9 prosentpoeng til 43,9 prosent. Coop stiger med 0,6 til 29,3, mens Rema faller med ett prosentpoeng til 23,5.

Det bør være trygt å fastslå at Coops oppkjøp av ICA og satsing på Extra-konseptet har vært vellykket.

Birgitte Hem Reuter, Head of Marketing i Nielsen, skriver i Q3-rapporten:

Butikkmassen fortsetter å holde seg relativt stabil hittil i år, så langt ser Nielsen en netto tilvekst av 32 butikker. Tall for organisk vekst viser en nedgang på 0,4 prosent, tilsvarende rapport for Q2 viste en nedgang i organisk vekst på 0,6 prosent.

Lavpriskjedene står nå for 67,3 prosent av omsetningen i totalmarkedet, snittomsetning pr butikk har svak nedgang, men det har vært et betydelig tilskudd av butikker innenfor dette butikksegmentet.

Lavpriskjedene forsterker sin posisjon både på bekostning av nærbutikker (6,8 prosent) og bredsortimentsbutikker (26,0 prosent). Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker.

– Ser vi på sommermånedene juni/juli/august samlet er det i disse månedene lavere vekst (+1,0) enn for utviklingen YTD (+1,2 prosent), sier Birgitte Hem Reuter.

På kategorinivå er det dypfryst mat (+3,4 prosent) og spesialkategorier (+3,0 prosent) som har høyest prosentvis utvikling. Innenfor Spesialkategorier (SPC 10) er blomster den absolutt største kategorien og står for hele veksten. Vask- og husholdningsprodukter (-5,3 prosent) samt Helse og

skjønnhet (-0,8 prosent) er kategoriene med svakest utvikling. Dette er de eneste hovedkategoriene som har negativ utvikling. Hovedkategoriene fersk mat og drikkevarer bidrar sterkest i antall kroner (absolutt vekst) og har en samlet vekst hittil i år på 1,5 mrd NOK.

Utviklingen for merkevareleverandørene er svakere enn for kjedenes egne merkevarer, til tross for en langt sterkere posisjon. Egne merkevarer står hittil i år for 44 prosent av verdiveksten mens de har en andel på ca 16 prosent av totalmarkedet.

Fortsatt lav vekst hittil i år

I følge SSB har matvareprisene i løpet av de siste tolv månedene sunket med 1,7 prosent, mens konsumprisindeksen generelt har økt med 1,3 prosent. SSB melder også at matprisene sank med hele 3,4 prosent fra juli til august i år.

Den fortsatt lave veksten i dagligvarehandelen kan forklares med at det er flere kanaler som tar omsetningen fra den tradisjonelle dagligvarehandelen. Blant annet viser tall fra 2016 at dagligvarer handlet på nett har en betydelig vekst, dog har matkasser stagnert. Ut fra Nielsens beregninger basert på informasjon fra SSB utgjør matvarer og mineralvann handlet langs grensen nærmere åtte milliarder kr pr år og hadde en vekst på ca 11 prosent i andre kvartal. Andre kjeder som også tilbyr dagligvarer som for eksempel Europris kan vise til en solid vekst i første halvår med 8,7 prosent.

Ferske tall fra PostNord viser i likhet med Nielsens rapport samme trend for hvordan nordmenn handler dagligvarer på nett. Begge rapportene viser at dobbelt så mange har handlet matvarer på nett mot tilsvarende periode i fjor og at én av ti har benyttet denne kanalen.

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Nielsens rapport omfatter dagligvareforretninger som er tilknyttet følgende kjeder:

• Bunnpris

• Coop

• NorgesGruppen

• Rema

Rapporten inkluderer også estimert omsetning på utsalg tilknyttet dagligvarebutikker under 100 kvm.

Powered by Labrador CMS