Innhold fra annonsør

I selvbetjeningskasser øker risikoen for at varer blir "glemt".

Hvordan forhindrer du butikktyveri
– uten å forstyrre driften?

Utbredelsen av selvbetjeningskasser har bare økt behovet for fraud detection i norske butikker. Men hvordan kontrollerer du at det ikke er 'glemte' varer - uten å irritere kundene og forstyrre driften av butikken?

Fiftytwo

Fiftytwo har utviklet og levert IT-løsninger siden 1952. Selskapet spesialiserer seg i softwareutvikling og har for tiden hovedsakelig kunder innen detaljhandelen, der Fiftytwo blant annet leverer løsninger innen POS, mobil POS, Emergency POS og ubemannede butikker. Fiftytwo har sitt hovedkontor i Danmark, men opererer i hele Norden.

www.fiftytwo.com

Nomitri

Nomitri er et deep tech-selskap som siden oppstarten i 2019 har spesialisert seg på AI-drevne løsninger basert på videogjenkjenning, inkludert løsninger for svindelbeskyttelse ved selvbetjeningskasser. Kundesegmentet er primært detaljhandelen. Nomitri har hovedkontor i Berlin, men selskapets løsninger selges til flere land. 

www.nomitri.com

Gratis webinar om fraud detection

Torsdag 20. juni kl. 10:00-11:00 arrangerer Fiftytwo og Nomitri et webinar om fraud detection med spesiell fokus på selvbetjente kasser. 

Meld deg på gratis for å se webinaret live den dagen, eller se det på forespørsel i etterkant 

Svindel og tyveri har alltid vært et problem i detaljhandelen, og hvert år taper norske butikker milliarder på ubetalte varer.

Svindelen kan reduseres, sier ekspertene Peder Herborg fra IT-huset Fiftytwo og Trinh Le-Fiedler fra deep tech-selskapet Nomitri, men det krever gjennomtenkte løsninger for fraud detection.

Selvbetjening øker behovet for fraud detection

Etter hvert som flere og flere butikker implementerer selvbetjente kasseløsninger for å effektivisere, redusere kødannelse og styrke kundeopplevelsen, øker behovet for å sikre at alle varer i kundenes handlekurv faktisk blir betalt for.

– Vi vet at svindelen er mindre når kunden er 'kjent'. Ved kassen blir de møtt av et annet menneske, og betaler de for eksempel via en app-løsning, er det også et kjennskap til dem som gjør at de er mer tilbøyelige til å være grundige med å få skannet alle varer. Slik er det ikke ved selvbetjeningskasser, hvor du ikke på samme måte identifiserer deg når du handler, da øker risikoen for at varer blir "glemt", forteller Peder Herborg fra Fiftytwo.

Den "bevisste forglemmelsen" av varer utgjør dog kun en liten del av kundesvinnet. Det er de ubevisste feilene som utgjør den største andelen av at varer ikke blir betalt for.

–  Helt fundamentalt er mennesker tilbøyelige til å gjøre feil, og når du ber dem gjøre mer, for eksempel via selvbetjening, så øker også mengden av feil. Våre erfaringer er at i de aller fleste tilfeller skyldes kundesvinn at man glemmer å skanne en vare eller tror at den er skannet, forteller Trinh Le-Fiedler fra Nomitri.

Nåtidens og fremtidens fraud detection

I dag foregår fraud detection ved de ubemannede kassene typisk med enten tilfeldig stikkprøvekontroll, eller selvbetjeningskasser med vektsystemer der varen må legges på en vektplate før neste vare kan skannes, og systemet løpende kontrollerer om vekten stemmer overens med de skannede varene.

Begge metoder har imidlertid sine ulemper: Den tilfeldige stikkprøvekontrollen tar tid fra både ansatte og kunder, mens vektsystemene sjelden er presise og krever mye vedlikehold. En ny måte å drive fraud detection på er ved bruk av AI. Hos Nomitri arbeider de med å utvikle visuelle AI-løsninger som ved hjelp av kamera kan gjenkjenne varene kundene plukker opp ved kassen, og på den måten automatisk holde øye med om alt blir skannet. Hvis kunden glemmer en vare – enten bevisst eller ubevisst – blir dette oppdaget med en gang.

Det krever imidlertid fortsatt en overveielse hos butikkene for å bestemme hva prosedyren skal være når en feil oppdages, og hvordan man unngår at kontrollen av varer går utover kundeopplevelsen.

– Fraud detection må ikke bli en byrde

Hos Fiftytwo utvikler de point-of-sale-systemer for noen av Nordens største detaljhandelskjeder. Systemene kodes og tilpasses kundenes behov, men ofte er den første oppgaven å utfordre kunden på hvor snittet mellom kontroll og kundeopplevelse bør ligge.

– Det handler både om å bestemme hvor ofte det skal gjennomføres kontroller, hvor omfattende kontrollen skal være - og med de nye teknologiene - når i betalingsprosessen kontrollen skal skje. Hvis du først har fylt fire handleposer, blir det en upraktisk prosess for både ansatte og kunder å kontrollere om alt er betalt for - selv om det ville være den mest effektive måten å forhindre svindel på. Dette er de typene overveielser vi prøver å fremme hos kundene når vi har dialog om å utvikle og tilpasse POS-systemene, sier Peder Herborg.

– Fraud detection skal minimere svinnet uten å bli en byrde for kunder, ansatte og driften av butikken. Ved å vurdere disse faktorene får man et mye bedre resultat til slutt.

I dag foregår fraud detection ved de ubemannede kassene typisk med enten tilfeldig stikkprøvekontroll, eller med vektsystemer. Men den tilfeldige stikkprøvekontrollen tar tid fra både ansatte og kunder, mens vektsystemene sjelden er presise og krever mye vedlikehold.

Og nettopp gjennomtenkte løsninger for fraud detection i kombinasjon med selvbetjente kassasystemer kan gi betydelige fordeler for detaljhandelsbutikkene.

– Selvbetjente kasser gir butikkene muligheten til å spare menneskelige ressurser ved kassene og heller bruke dem andre steder der de tilfører mer verdi. Samtidig unngår kundene å ende opp i lange, irriterende køer. Men for å lykkes med disse selvbetjente løsningene kreves det et effektivt system som forhindrer både bevisst og ubevisst svinn, sier Trinh Le-Fiedler. 

– Derfor bør man alltid vurdere fraud detection når man tenker på selvbetjeningsløsninger.

Gratis webinar om fraud detection

Torsdag 20. juni kl. 10:00-11:00 arrangerer Fiftytwo og Nomitri et webinar om fraud detection med spesiell fokus på selvbetjente kasser. Her vil du få mer informasjon om nødvendigheten av fraud detection, implementeringsmuligheter, og hva butikker bør være spesielt oppmerksomme på. Webinaret vil også inkludere en live demo av Nomitris AI-løsning. 

Meld deg på gratis for å se webinaret live den dagen, eller se det på forespørsel i etterkant 

Powered by Labrador CMS