Innhold fra annonsør

Aurora innebærer at kunden allerede i uke 6-8 får nettbutikken til å rulle med omsetning på plattformen til Visma.
Aurora innebærer at kunden allerede i uke 6-8 får nettbutikken til å rulle med omsetning på plattformen til Visma.

Visma Aurora: Strømlinjeformet leveransemodell reduserer risiko og sparer tid

Med Visma Aurora kan man være i gang med ny nettbutikk på Adobe Commerce Cloud på bare 6-8 uker.

Visma Digital Commerce har lansert Aurora, en leveransemodell basert på Adobe Commerce Cloud (tidligere Magento). Det er en standardisert prosess hvor særlig entreprise-kunder reduserer risikoen og sparer tid i implementeringen av ny netthandelsplattform.

– Vi har en leveransemodell som gjør at vi kan levere raskt i forhold til tradisjonelle løsninger. Det gir mindre risiko og er lettere å levere til et låst budsjett, gitt at kundene aksepterer de valgene vi har tatt, forklarer Øystein Efterdal, senior advisor Visma Digital Commerce.

For å oppnå besparelsene i tid og risiko har Visma Digital Commerce tatt noen valg slik at løsningen er godt tilpasset de aller fleste på det nordiske markedet. De har bygd inn mye best practice.

Leveransemodellen Aurora innebærer at kunden – enten han ikke har vært på nett før eller migrerer fra en annen løsning – allerede i uke 6-8 får nettbutikken til å rulle med omsetning på plattformen til Visma.

Trygve Bernhard Moen er UX-designer i Visma Digital Commerce.
Trygve Bernhard Moen er UX-designer i Visma Digital Commerce.

– Så kan man gå videre i dybden med spesialtilpassede løsninger. Vi har strømlinjeformet leveransemodellen for å fjerne mest mulig risiko, både for oss og kunden. Løpet vi skal gjennom sammen, er transparent, sier Efterdal.

Kutter ledd

Leveransemodellen passer for alle bransjer i retail. Med Aurora kuttes noen ledd ut mot sluttkunden. Nettbutikken spiller godt på lag mot resten av systemet, ikke minst de fysiske butikkene.

Øystein Efterdal er senior advisor Visma Digital Commerce.
Øystein Efterdal er senior advisor Visma Digital Commerce.

– Før har dette vært et tungrodd prosjekt som det kan ha tatt år å få helt på plass. Med Aurora tar dette i stedet noen måneder, sier UX-designer Trygve Bernhard Moen Haaland.

Vanlige leveranseprosjekter består av mange komponenter og delleveranser. Visma Digital Commerce har satt leveransen i system, hvor hele leveransen er predefinert med hva den skal inneholde.

Overgangen trenger ikke å ta måneder og år. Man kan komme i gang raskt, og nokså fort blir Visma og kunden kjent.

– Vi drar kunden gjennom hele løpet. Alle nettbutikker er i utgangspunktet nokså like når det gjelder funksjon. De har nokså like behov og problemer, sier Efterdal

– For ofte har vi sett at ønsket om spesialfunksjoner som bare løfter nettbutikken marginalt, utsetter hele prosjektet. I stedet inngår vi gjennom Aurora en kontrakt med kunden om raskt å komme i gang med plattformen, deres nye prosesser internt og samarbeid med være utviklere og teams, legger Haaland til.

Med Aurora deler leverandør Visma og kunden på byrden.

– Når kundene våre deler sin innsikt med oss, beriker det også andre kunder. Da kan vi også bruke mer tid og ressurser, sier Haaland.

I Aurora har Visma gjort noen designvalg. Det er lagt inn funksjoner som er etterspurt, eksempelvis at kunden ser nedtelling til gratis frakt i handlekurven sin. Logikk knyttet til prisbomber, rabattbomber, tilbudsvare, outlet, nyhet etc. er også lagt til.

Tenk omnikanal

Kundereiser starter ofte på mobilen. Kundene beveger seg mellom kanaler hele tiden, noe retailere må ha i bakhodet. Kunder sjekker også varer på mobilen når de er på vei til en fysisk butikk. Det handler om å treffe kundene personlig der de er.

Visma Digital Commerce designer først for mobil med responsiv design.

– Det er lettere å skalere opp. Husk at kundene ikke alltid sitter bak en pc. De surfer mens de er underveis, påpeker Efterdal.

Visma Digital Commerce baserer seg på et nytt rammeverk i frontend, en moderne plattform. Det innebærer et helt frittstående frontend-bibliotek basert på javascript.

– Utviklerne våre er profesjonelle frontend-utviklere. Det trengs ikke proprietær kompetanse for å bruke verktøyet på leveransen, noe som gjør det enklere å rekruttere utviklere. Der blir også enklere å ta i bruk bransjestandarder. Eksisterende tilpasninger som er tilgjengelig ute i javascript-miljø, kan vi sette rett inn i prosjektet, sier Haaland.

Bytte mindre skremmende enn å forbli

– Opplever kundene å bytte netthandelsplattform som skremmende?

– Kundene opplever det som mer skremmende å forbli på den eksisterende plattformen og havne mer og mer på etterskudd. De vil bytte fordi de sitter på en gammel løsning som det er dyrt å videreutvikle på. Å komme over på Adobe Commerce gir god motivasjon. Da får de en nettbutikk med verktøy for å jobbe med innhold som skaper opplevelser for kundene, avslutter Øystein Efterdal.

PIM gir fordeler og forenkler overgang

Stadig flere retailere og netthandlere ser fordelene ved å ha PIM-løsning (Product Information Management). Tidligere har de vært usikre på om fordelene har vært store nok målt mot kostnadene. De færreste netthandelsplattformer har et godt, innebygd system for å berike produkter og håndtere arbeidet med rå produktdata godt.

– Med PIM er det lettere å oppfylle det omnikanal lover. Det er vanskeligere å orkestrere opplevelsen i alle kanaler med ERP alene eller med en netthandelsplattform uten PIM, sier Trygve Bernhardt Moen Haaland.

PIM reduserer risikoen forbundet med å sjonglere produktdata fra mange kilder. I tillegg til fordelene i den ordinære driften av nettbutikken, bidrar PIM til en klart lettere overgang til ny netthandelsplattform. For Visma Aurora er det en fordel om Akeneo PIM brukes.

Visma gjør PIM-en til det sentrale punktet for å administrere produkter tidlig, og levere data videre til både eksisterende og ny plattform parallelt. Kunden kan fortsette å jobbe med sine produktdata samtidig som den nye nettbutikken bygges.

– Kombinasjonen Adobe Commerce, Akeneo og Vismas tjenester gjør leveransen mest effektiv, sier Haaland.

Powered by Labrador CMS