Innhold fra annonsør

Norskand Prosjekt har fem erfarne prosjektledere og optimaliserte systemer.
Norskand Prosjekt har fem erfarne prosjektledere og optimaliserte systemer.

Norskand i god form ved 20-årsjubileet

Norskand Prosjekt feirer jubileum denne måneden. – Vi har vært her i 20 år. Mange aktører i bransjen har kommet og gått gjennom disse årene, og det har vært kriser som finanskrisen og Covid-19. Men vi er still going strong, sier gründer og daglig leder Pål Lien.

Publisert

Det kan sies å være et understatement, for regnskapene viser at selskapet har voksende omsetning og solide driftsmarginer. Men Norskand flagger ingen høye ambisjoner om vekst. De er mer opptatt av stabil drift.

Pål Lien er daglig leder og eier i Norskand.
Pål Lien er daglig leder og eier i Norskand.

– Vi vektlegger nøkternhet, stabilitet og forutsigbarhet og har ikke noe uttrykt mål om å vokse, men om å drive sunt, med normal, nøktern inntjening, sier Lien.

De er selv fornøyd med måten de jobbet gjennom pandemien.

– Vi unngikk stopp og utsettelser. Vi klarte å skjerme byggeplassene og jobbet i perioder på natta for å unngå smitte, sier han.

Norskand Prosjekt har truffet med prosjekter som har slått positivt ut på geografi og størrelse. Retail og kjøpesentre utgjør ca halvparten av omsetningen. Lien peker på at det ikke bare er tradisjonelle butikker på kjøpesentre, men også restauranter, helse, trening og forretningslokaler.

Effektive

Norskand Prosjekt har høyere omsetning pr årsverk enn snittet i entreprenørbransjen.

Kunder

Norskand Prosjekt har både kjeder og kjøpesentre på kundelista, bl.a. kjedene

Clas Ohlson, H&M, KappAhl, Vinmonopolet, Brilleland, Rusta, Burger King og PetXL.

Blant kjøpesentereiere og eiendomsselskaper finner vi Scala Eiendom, Bråten Eiendom, Høegh Eiendom og Schage Eiendom.

Høsten 2020 gjennomførte Norskand alle de 47 leietakertilpasningene på Rortunet.

– Det skyldes de gode systemene våre. Vi klarer å kjøre flere prosjekter parallelt, forklarer Lien.

Type prosjekter og størrelse på prosjekter spiller også inn. Eksempelvis har de prosjektstyrt byggingen av tre Burger King-restauranter parallelt, med bare halvannen stilling.

– Vi har brukt mye tid og ressurser på å optimalisere systemene våre. Vi har laget oss et godt internkontroll- og mappesystem som vi kan bruke uansett hvor vi befinner oss. Dette nyter vi godt av. Vi vet, ikke bare tror. Derfor sparer vi mange timer og kostnader, sier han.

"Vi skal levere som avtalt" er et mantra for Norskand. Og med det mener vi til avtalt tid, avtalt kvalitet og avtalt pris.

Erfarne

Norskand Prosjekt har fem erfarne prosjektledere. Kontoret ligger i Moss, og de har en landsdekkende base av entreprenører og leverandører i alle fag som er opparbeidet gjennom de 25 årene som Lien har vært i bransjen. Før han etablerte Norskand, jobbet Lien i Optimera og KappAhl.

Noen kunder har sine faste underleverandører – det være seg elektriker eller innredningsmontør ­– som de vil skal brukes over hele landet.

– Det går raskere når man kjenner kjeden og konseptet. Gjentagelseseffekten skaper høy effektivitet, sier Lien.

Norskands prosjektledere får en del reisedøgn da vi følger våre kunder i hele Norge

De er erfarne på kommunikasjon opp mot kommuner og andre offentlige etater som Arbeidstilsynet og Mattilsynet.

PetXL er blant retailkundene til Norskand.
PetXL er blant retailkundene til Norskand.

Norskand Prosjekt kjenner også regelverk knyttet til HMS og FDV godt, samt risikoanalyser og inn- og utregistrering på byggeplasser.

– Energi og miljø kommer det til å bli enda mer fokus på i framtida. Her styrker vi løpende vår kompetanse, og vi ble miljøfyrtårnsertifisert i 2022.

Kravene til blant annet energieffektivitet, sirkulær økonomi gjennom ombruk, sorteringsgrad er i ferd med å skjerpes i Norge, påpeker Lien.

Fra A til Å

På belysning, innredning og gulv har de fleste kjedene sine faste leverandører. Som regel til gode priser.

– Vi er ikke gift med noen, og det ønsker vi ikke å være. Vi vil være frittstående og tilpasser oss kundenes avtaler, men vi bestiller, organiserer og produserer basert på tegningspakke fra kjedene. Det beste er om vi holder i prosessen fra A til Å, sier Lien.

Konjunkturomslag

Også Norskand har merket stemningsskiftet i økonomien med høy rente, inflasjon og strømpris.

– Retailere har for store varelagre, og de passer på kostnadene sine, bekrefter Lien.

Men Norskand har god ordrereserve framover. Både store og små prosjekter, slik de ønsker å ha det.

– I jubileumsåret har vi godt med prosjekter, en fin miks av kunder i retail, restauranter og kontorbygg, avslutter Pål Lien.

Powered by Labrador CMS