Innhold fra annonsør

Norskand bygget restauranten på Evje Golfpark i rekordfart.
Norskand bygget restauranten på Evje Golfpark i rekordfart.

Kunder om Norskand: Løsningsorientert, kompetanse og gjennomføringsevne

Clas Ohlson, Støtvig Hotell og Schage Eiendom forteller om hvorfor de bruker Norskand Prosjekt.

– Kjenner hverandre godt, sparer ressurser

Espen Brenneng er prosjektkoordinator i Clas Ohlson og har hovedansvaret for nyetableringer og oppussing av butikkene i kjeden, samt løpende vedlikehold. Clas Ohlson har hatt Norskand som leverandør siden 2016 og en rammeavtale som omfatter de fleste aktuelle tjenester.

– Med rammeavtale slipper vi stadige prisforhandlinger og å vurdere konsekvensene ved ulike kvalitetsvalg. Ligger butikken på gateplan og har mye trafikk inn, trengs fliser. Slikt er regulert i avtalen, forklarer Brenneng.

Etter fem år kjenner de hverandre godt, eksempelvis på materialvalg, fargevalg, høyder m.m.

– Vi har en ferdig spekket manual og bruker dermed mindre tid på nye prosjekter. Jeg sparer også tid og kan håndtere enda flere butikker, sier prosjektkoordinatoren.

Clas Ohlsons nye butikk på Tveita.
Clas Ohlsons nye butikk på Tveita.

Clas Ohlson har en mal som de bruker som utgangspunkt. Noen kjøpesentre har elementer som skiller seg ut, og da må også leietakerne tilpasse sine butikker. Som eksempel nevner han Down Town i Porsgrunn som i utgangspunktet var en gammel industrihall som ble gjort om til kjøpesenter i 1988.

Espen Brenneng er prosjektkoordinator i Clas Ohlson
Espen Brenneng er prosjektkoordinator i Clas Ohlson

– Følelsen på senteret er at det skal være åpent, og stålbjelkene må tas hensyn til. Da må standardmalen fravikes. Sammen med Norskand tilpasser vi oss konseptet der vi er, sier Brenneng.

At Norskand er representert i hele Norge, ser han på som en stor fordel.

– Vi slipper å jakte på håndverkere overalt. Det er et grunnteam av håndverkere som bygger våre butikker rundt i landet, som suppleres med lokale, sier Brenneng.

Antall butikker som pusses opp varierer fra år til år. I fjor var det noe mindre aktivitet, mens hele 17 butikker ble oppgradert i 2017. I år blir det ca ti.

– Norskand har høy kompetanse, og de tilegner seg om nødvendig ekstra kompetanse når ønsker fra oss tilsier det, sier Brenneng.

Samarbeidsklimaet beskriver han som godt.

– Vi samarbeider fra dag én om å sette en felles tidslinje. Med Norskand som partner, rutinert innen retail som de er, klarer vi å tilpasse oss. Vi jobber om hverandre når det er nødvendig, sier Espen Brenneng.

Særlig aktuelt er det ved oppussing, for butikkene stenges ikke. Da gjøres om nødvendig noe av arbeidet nattestid.

Kort tidsfrist og endringer underveis

Støtvig Hotel ved Oslofjorden har i vår bygget om restauranten på Evje Golfpark i høyt tempo. I februar fikk de beskjed om at de skulle overta restauranten der, og bare to måneder senere startet den viktige golfsesongen.

– Vi måtte klare deadline, og det gjorde vi, sier Fredrik Lindgren, Food and Beverage Manager, som har håndtert byggeprosjektet på vegne av hotellet.

De valgte Norskand til å samordne og lede prosjektet.

– Norskand har vært svært løsningsorientert. De er faglig dyktige og har kontroll på alt av tekniske krav, så som brann, vann/avløp og el, sier Lindgren.

Han peker videre på at Norskand har svært god kontakt med sitt store nettverk av underleverandører som stiller på kort varsel.

Ombyggingen av restauranten vokste i omfang underveis i prosessen, og det endte opp med en total omgjøring av restaurantlokalene. Ledelsen fant ut at de ville heve standarden tvers igjennom i et 18 år gammelt bygg.

– Norskand har vært svært løsningsorientert. De er faglig dyktige og har kontroll på alt av tekniske krav, sier Fredrik Lindgren i Støtvig Hotell.
– Norskand har vært svært løsningsorientert. De er faglig dyktige og har kontroll på alt av tekniske krav, sier Fredrik Lindgren i Støtvig Hotell.

– Også for Norskand ble prosjektet større og mer krevende en vi trodde ved oppstarten, men det håndterte de godt, sier Lindgren.

I tillegg til ombyggingen av restauranten har Lindgren håndtert flere tidligere ombygginger ved Støtvig Hotel. Årsaken til de mange ombyggingene er hyggelig: Kraftig vekst fra oppstart i 2013.

Han regner med at de vil bruke Norskand også når de skal i gang med kommende byggeprosjekter i tiden framover.

Gjør leietakertilpasningene på Rortunet

Rortunet er at helt nytt kjøpesenter under oppføring på Slemmestad på ca. 18.000 m2, med 122 leiligheter på taket. Senteret erstatter «gamle» Rortunet som hadde gått ut på dato og ble revet sommeren 2019.

Norskand Prosjekt er valgt av byggherre Schage Eiendom/Scala Eiendom for å gjennomføre leietakertilpasninger for Rortunet.

Byggingen av Rortunet pågår, og det nye senteret står ferdig til høsten.
Byggingen av Rortunet pågår, og det nye senteret står ferdig til høsten.

– Vi forsøker å etablere et godt nærsenter med et variert tilbud av butikker samt helse/velvære, sier Anders Sletten, prosjektdirektør i Schage Eiendom AS.

– Hva er de viktigste faktorene for at dere har valgt Norskand som samarbeidspartner?

– Norskand har vist gjennom bygging av 1.500-2.000 butikker at de mestrer innredningsjobber på en god måte. De har også meget god kjennskap til kjedenes ulike krav og behov samt gode relasjoner til deres nøkkelpersonell. I sum gjør dette at gjennomføringen blir effektiv og god – til det beste for utbygger og butikkeier, sier Anders Sletten.

Anders Sletten er prosjektdirektør i Schage Eiendom.
Anders Sletten er prosjektdirektør i Schage Eiendom.
Powered by Labrador CMS