Innhold fra annonsør

Svein Cato Winther, Advisor & Head of Retail og Stein Rognerud, Customer Success Manager, fronter Embriq mot retailbransjen.

Tjenesteintegratoren Embriq setter sammen IT-økosystemet som passer for hver retailer

Embriq er en tjenesteintegrator med retail som et av sine viktigste markedssegmenter. De er uavhengige av systemleverandørene og har en tjenestenøytral tilnærming når de vurderer hvilke løsninger som gir størst forretningsverdi for den enkelte kunde.

Embriq har tatt en posisjon som framtidsrettet digitaliseringspartner og hjelper kundene med å oppnå et sømløst og enhetlig samspill mellom digitale og fysiske kanaler. De vet hvor teknologi og data tilfører verdi, og utnytter sin bransjekunnskap og digitaliseringskompetanse når de gir råd om strategiske valg og hvordan teknologien best utnyttes.

– Vi hjelper retailere med å gjøre kloke valg i digitaliseringsspørsmål. Vi er opptatt av gode kundeopplevelser, driftseffektivitet, styrking av de ansatte i kundemøtet og løsninger som kan gi økt innsikt, sier Svein Cato Winther, Advisor & Head of Retail.

Embriq tilbyr alt fra rådgivingstjenester som inkluderer bistand til utarbeidelse av IT- og digitaliseringsstrategier, støtte i anskaffelsesprosesser og evaluering av kundenes handleopplevelser til komplette systemleveranser.

I dialog med retailerne peker Embriq på hva de kan oppnå av forbedringer gjennom utnyttelse av teknologi, inkludert det å gjøre kundereisen mer friksjonsfri.

Spisset mot retail

Embriq har kunder fra hele næringslivet, men har en spisset satsing mot enkelte vertikaler, deriblant retail. De ansatte har dyp bransjekunnskap og -erfaring. Svein Cato Winther og Stein Rognerud fronter Embriq mot retail, og begge har lang erfaring fra bransjen. Winther fra Gresvig, Voice og EuroSko, og Rognerud fra Zeta Display, Visma Retail og Libris.

Retailere flest vil ha nytte av å samarbeide med en tjenesteintegrator med retailerfaring og et godt økosystem av samarbeidspartnere.

Når Winther og Rognerud prater med retailere, er de ikke redde for å utfordre dem. De utforsker som regel kundeopplevelsen, både fysisk og digitalt, i forkant av det første møtet. De gransker butikkene og nettbutikkene nøye og observerer avvik, og sannsynlig uheldig praksis, dårlige rutiner eller dårlig etterlevelse. I dialog med retailerne peker Embriq på hva de kan oppnå av forbedringer gjennom utnyttelse av teknologi, inkludert det å gjøre kundereisen mer friksjonsfri.

Partnere

Selv om Embriq har en nøytral og pragmatisk tilnærming til det å anbefale teknologi og systemer, har de en rekke leverandører innen retailteknologi i sitt nettverk.

Å bygge et optimalt økosystem dreier seg i stor grad om strategiske valg som tar hensyn til hva man har av løsninger som skal videreføres, hva man ønsker å oppnå og selvfølgelig hvilken teknologi som gir best ROI. Hva som er det optimale oppsettet, varierer fra kunde til kunde.

– Sluttkundene forventer et sømløst og enhetlig samspill mellom digitale og fysiske kanaler. Å skape dette på en effektiv og konsistent måte kan være utfordrende med en silobasert teknisk arkitektur og prosesser som ikke henger sammen, påpeker Winther.

For de fleste retailere har antall IT-leverandører å forholde seg til økt voldsomt de siste årene. Samtidig forventes det at IT-ledelsen jobber og tenker mer forretningsnært enn tidligere, og leverer tjenester raskt og smidig, spesielt tjenester ut mot kunde og butikk.

– Dette medfører et dilemma det ikke er så lett å forholde seg til, og det er her tjenesteintegratoren kommer inn. Da jeg selv jobbet på den andre siden som CIO i retail, savnet jeg en framoverlent tjenesteintegrator som Embriq, sier Winther.

Gjennom tjenesten Service Integration and Management (SIAM) kan Embriq ta ansvar for alt fra rådgiving, anskaffelse, leveranse og drift, til en single point of contact (SPOC) som er tilgjengelig 24/7/365. Dette er tjenester retailere setter stor pris på.

Powered by Labrador CMS