Innhold fra annonsør

For retailere handler det i stor grad om å få til hybriden mellom online og offline.

ProntoTV er blitt ZetaDisplay – og gruppen vil bli markedsleder i Europa

ProntoTV goes global! Med ny eier i ryggen og å trekke veksler på ProntoTVs kompetanse skal ZetaDisplay bli den udiskutable markedslederen på digital signage i Europa.

Robert Bryhn er CMO i ZetaDisplay-gruppen.

14. juni endret ProntoTV navn. Fra da av brukes navnet til morselskapet ZetaDisplay også i Norge. ProntoTV ble kjøpt opp av Zetadisplay i 2017, og i de første årene var det en finansiell eierpost. Etter hvert har samarbeidet med de andre selskapene i konsernet økt og synergier blitt tatt ut.

Fakta om Zetadisplay

500 MSEK i omsetning

220 ansatte i seks land

80.000 managed touchpoints i 51 land

ProntoTV har 42 ansatte i Norge og er markedsleder

Skiftet navn til ZetaDisplay 14. juni

ProntoTVs medarbeidere har deltatt i internasjonale prosjekter og bidratt i utviklingen av nye løsninger. De senere årene har ProntoTV også vunnet en rekke priser på internasjonale signage-events.

– Vi ønsker at ProntoTVs høye kompetanse og kreative egenskaper skal go global, sier Robert Bryhn, CMO i ZetaDisplay-gruppen.

Han mener det vil gi dem ytterligere styrke å jobbe under samme paraply. Å bruke ProntoTVs kompetanse internasjonalt skal legge grunnlag for ytterligere vekst.

Navnet endres samtidig i deres tyske selskap, en virksomhet som ble kjøpt i fjor.

Eksporterer kulturen

Gjennom pandemien økte samarbeidet mellom selskapene til ZetaDisplay i de seks landene hvor de er representert.

– Vi vil eksportere ProntoTVs sterke kultur. Deres kreative kvalitet er i verdensklasse, fastslår Bryhn.

De har gått fra landsorganisasjoner til å bli en sammensveiset gruppe for hele Europa med integrerte team produkter og programvareutvikling. Nå er de blitt en funksjonell organisasjon, og utviklingen vil fortsette i raskt tempo.

Pronto har en sterk posisjon på det norske markedet og er markedsleder.

– ProntoTV driver kompetansenivået og utviklingen i bransjen i Norge. Kulturen er at ikke noe er umulig, og kundeorienteringen er meget sterk. Sammen med kundene oppnår man framgang. Den positive holdningen smitter over på andre, forteller Bryhn.

Denne kulturen ønsker Zetadisplay nå å eksportere.

I transformasjonen som skjer i retail er digital signage et virkemiddel som er blitt mer populært.

Hybrid mellom offline og online

I transformasjonen som skjer i retail er digital signage et virkemiddel som er blitt mer populært blant retailere.

– Det handler i stor grad om å få til hybriden mellom online og offline. Det gjelder å forsterke de sterke elementene både til fysiske butikker og netthandel. Skjermer har en rolle her og bidrar til bedre kundeopplevelse. Shopping skal være lystbetont, ikke bare en transaksjon sier Jørn Olsen som er Head of marketing & analytics i ProntoTV.

– Digital signage spiller en nøkkelrolle i å manifestere big data og analyse, og i grensesnittet mellom online og offline, supplerer Bryhn.

Digital signage har utviklet seg fra statiske posters og butikk-tv til å bli en sentral del av hvordan man kan øke salget, få manifestasjon av big data og riktig type content til gitte anledninger. Digital signage er nøkkelen til en moderne kundeopplevelse.

Fra tolv til to CMS-plattformer

ENGAGE er navnet på ZetaDisplays CMS-plattform. ENGAGE+ heter den mest avanserte versjonen og er utviklet i Norge. Den har funksjoner som integrasjoner, sensorer, monitoring og tracking.

Det andre systemet som Zetadisplay vil videreutvikle kommer fra nederlandske Gaudi.

Gruppen har gått fra tolv ulike softwareløsninger (legacy) til to, begge skybaserte.

Kundene som skal migrere over fra de ti plattformene som fases ut, er som regel fornøyde, for de vi vil oppleve en klar oppgradering.

ENGAGE+ er utviklet av ProntoTV i Norge og planlegges brukt i større internasjonale prosjekter framover. Mesteparten av disse prosjektene styres fra Norge.

– Utrullingen av ENGAGE+ skjer effektivt. Det skjer remote fra Oslo, og ny versjon installeres samtidig som den gamle avinstalleres, forklarer Jørn Olsen.

Jørn Olsen er Head of marketing & analytics i ProntoTV.

Ny eier

I høst ble ZetaDisplay kjøpt opp av Hannover Investors og tatt av Nasdaq Stockholm. Målet er å oppnå internasjonal vekst og status som den udiskutable markedslederen på digital signage i Europa. Pr i dag er de blant de fire største.

– Vi investerer i alle våre nøkkelområder og skal bli den udiskutable markedslederen, avslutter Robert Bryhn.

Digital signage er nøkkelen til en moderne kundeopplevelse.
Powered by Labrador CMS