Innhold fra annonsør

Marit Andersen og Maria Reppen Karlsen er begge frivillige butikkmedarbeidere i NLM Gjenbruk.
Marit Andersen og Maria Reppen Karlsen er begge frivillige butikkmedarbeidere i NLM Gjenbruk.

­I krysspunktet mellom det ideelle og det kommersielle:
IT-løsningene fra Data Nova sikrer effektiv drift

Gjenbruk gir høy troverdighet i en tid hvor bærekraft løftes stadig høyere opp. I 17 år har Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) drevet gjenbrukskjeden NLM Gjenbruk.

– I gjenbruksbutikker kan kunder kjøpe klær uten å føle på mote- og klimaskam. Vi driver i krysspunktet mellom det ideelle og kommersielle, forteller Tommy Eriksen som er assisterende daglig leder og kjedeleder.

Gelila Kransvik og Maria Reppen Karlsen viser fram den selvbetjente kassa fra Data Nova.
Gelila Kransvik og Maria Reppen Karlsen viser fram den selvbetjente kassa fra Data Nova.

Klær og "nips" er de viktigste varegruppene. Sistnevnte består av kjøkkenutstyr og pyntegjenstander. Omsetningen vil i år ende mellom 90 og 100 millioner med et overskudd på 30-40 millioner.

Overskuddet går til Misjonssambandet, og blant de ideelle formålene finner man prosjekter innen skole, helse og vann.

– Det er viktig for oss å kommunisere hva pengene brukes til, understreker Eriksen.

Gjenbruksbutikkene har kafe med sitteplasser. Butikkene fungerer også som møteplass, både for kunder og butikkmedarbeidere.

– Å være en møteplass er også en del av formålet til NLM Gjenbruk. Vi ser på kundene som gjester, sier Eriksen.

IT-systemer fra Data Nova

Selv om formålet er ideelt, må virksomheten drives effektivt. NLM Gjenbruk gjennomførte en prosess for å finne hvilke IT-systemer de skulle satse på. Konklusjonen var å investere i betjente- og selvbetjente salgsløsninger, mobile salgsterminaler, nettside, kundeklubb og hovedkontorløsning fra Data Nova. Valget av løsning ble gjort etter at NLM hadde vurdert flere løsninger.

NLM la vekt på enkelt brukergrensesnitt og god brukerstøtte.

– Data Nova hadde pakke av løsninger som passet oss, med bare mindre tilpasninger. Vi slapp et langt utviklingsløp. Først spurte vi oss først om hva som var det beste systemet, dernest så vi på prisen. Data Nova var best på funksjonalitet og blant de beste på pris. De hadde totalt sett den beste pakken, sier Eriksen som selv har bakgrunn fra både økonomi og IT.

Brukervennligheten setter de pris på. Kjeden har 1.500 frivillige medarbeidere med høy snittalder, og NLM samarbeider også med Hedmarkstoppen Folkehøyskole som har linja Driv Vintage, den eneste i Norge som spesialiserer på gjenbruk. Elevene bidrar i gjenbruksbutikken på Hamar og lærer generelt å drive gjenbruksbutikk, som sortering, prising, utstilling og kundebehandling.

Kassaløsning frigjør tid

Eriksen peker på fordelen ved å ha både betjent og selvbetjent kassaløsning.

– Butikkmedarbeiderne skal være tilgjengelig for kundene. Med en god kassaløsning samt den selvbetjente, frigjøres tid som kan brukes på kundene, sier han.

Når først én kunde bruker den selvbetjente kassa i en butikk, gjør gjerne flere det etterpå.

Løsningene fungerer både på Android og iOs. Butikkmedarbeiderne kan bruke både pc og iPad.

– Dermed har vi reserveløsninger om noe går ned eller det er ekstra behov, sier Eriksen.

Hovedkontorfunksjonen viktig

NLM Gjenbruk bruker også hovedkontorløsningen for å følge med på utviklingen i alle de 35 butikkene.

– Den funksjonen er viktig for driften av kjeden. Vi oppnår å kunne ha én administrasjon. Det en stor fordel å ha én produktdatabase, én kundedatabase og én kundeklubb. Vi ser hvilke varegrupper som selger best og utviklingen for hver enkelt butikk, sier Eriksen.

Muligheten for netthandel har NLM foreløpig ikke tatt i bruk, men de har til vurdering om de skal begynne med netthandel som ny salgskanal.

NLM har ikke brukt løsningene lenge nok til å kunne gi en endelig vurdering.

– Men vi kan allerede slå fast at vi sparer penger, og vi ser at vi kommer til å få god effekt av kundeklubben. Vi gleder oss til å rulle ut løsningen til de øvrige gjenbruksbutikkene våre, sier Eriksen.

'Nips' og klær er de to viktigste produktkategoriene i gjenbruksbutikken. Innredningen er snekret av egne ansatte.
"Nips" og klær er de to viktigste produktkategoriene i gjenbruksbutikken. Innredningen er snekret av egne ansatte.

To butikk-konsepter, grunnet MVA

33 av gjenbruksbutikkene til NLM endrer neste år navn til Gjenbruken. To av butikkene vil få navnet Bærekraftig, nemlig butikken i forlengelsen av hovedkontoret på Hamar og butikken på Ulven i Oslo. Disse to har mulighet for å bruke ansatte i tillegg til frivillige medarbeidere. At disse to butikkene får en annen driftsmodell, skyldes MVA-regler.

Ideelle organisasjoner som driver med handel uten profitt som formål, og som baserer seg på varer som er gitt i gave og medarbeidere som jobber uten lønn, har fritak for MVA.

Men Tommy Eriksen er ikke fornøyd med MVA-reglene som de oppfatter som for restriktive.

– Vi kan eksempelvis ikke yte en reparasjonstjeneste uten at det utløser MVA for hele virksomheten, opplyser han.

Eriksen er styremedlem i Omatt, bransjeforeningen for ideelle gjenbruksaktører, som jobber for å få endret MVA-reglene for gjenbruksbransjen.

Hvis en butikk begynner å få lite av en type varer, kan det eksempelvis kommuniseres gjennom kundeklubben at det er ønskelig med flere varer.

Tommy Eriksen er assisterende daglig leder i NLM Gjenbruk.
Tommy Eriksen er assisterende daglig leder i NLM Gjenbruk.

– Kundeklubben vil få stor verdi for oss

NLM Gjenbruk satser på å bygge opp et kundelojalitetsprogram gjennom sin kundeklubb som har fått navnet Bærekraftsklubben.

– Kundekubben fremmer engasjement på flere nivåer. Vi er en bevegelse. Gjennom kundeklubben løfter vi fram bærekraft og miljøvern, sier Tommy Eriksen.

Personer som i utgangspunktet kommer til butikkene som kunder, kan i neste omgang bli givere av varer eller frivillige medarbeidere.

– Kundeklubben er viktig som kommunikasjonskanal og skaper engasjement utover kunderelasjonen. Vi er i oppstartsfasen av bruk av kundeklubbløsningen, men vi har store forventninger. Vi tror at kundeklubbfunksjonen kommer til å få svært stor verdi for oss, sier Eriksen.

Så snart kassasystemer er på plass i alle butikkene, vil NLM Gjenbruk i tillegg utvikle en egen app i forlengelse av kundeklubben. Her vil blant annet kjøpets klimaavtrykk vises.

Hvis en butikk begynner å få lite av en type varer, kan det eksempelvis kommuniseres gjennom kundeklubben at det er ønskelig med flere varer.

Powered by Labrador CMS