Innhold fra annonsør

Lars Holm-Nielsen, Key Account Manager, Fartein Badhwar Valen-Sendstad, Account Manager og Henning Slåtten, Kommersiell Direktør viser fram én av Data Novas satsingsfelter: selvbetjeningsløsninger.
Lars Holm-Nielsen, Key Account Manager, Fartein Badhwar Valen-Sendstad, Account Manager og Henning Slåtten, Kommersiell Direktør viser fram én av Data Novas satsingsfelter: selvbetjeningsløsninger.

Forretningssystem for fremtiden

Data Nova er totalleverandør av forretningsløsninger for vare- og tjenestesalg. Det omfatter POS, ERP og logistikk, e-commerce og det markedet måtte ønske av APPer og mobile løsninger.

Vimal Badhwar startet Data Nova AS med flere andre utviklere på 90-tallet. Med sin bakgrunn fra ledelsen i IT avdelingen til COOP var det dagligvarebransjen som dominerte på kundelista, men med tiden er det blitt en bredere kundemasse. Blant dem er NorgesGruppens kjeder MIX og Jafs, ISS kaféer og kantiner, og innen faghandel alle varehusene til Biltema i Norge, Sverige, Danmark og Finland, Lampemagasinet, Sprell, Fretex og en rekke andre. De har også B2B-kunder, eksempelvis TESS.

Et annet viktig markedssegment er opplevelsesparker og muséer.

– Vi får gode skussmål fra våre kunder, sier kommersiell direktør Henning Slåtten som har 15 års fartstid i selskapet.

Bredden i kundemassen gir Data Nova evnen til å trekke erfaringer på tvers av bransjer og skreddersy helhetsløsninger som adresserer utfordringer og muligheter før, under og etter en kundeinteraksjon.

Mens flere av konkurrentene har kommet fra ERP-siden, har Data Nova gått fra POS til ERP og andre løsninger. De er nokså alene blant konkurrentene om å være norskeid. Eiere er i dag Vimal Badhwar og Hanne Valen-Sendstad.

Kontinuerlig utvikling

Data Nova er en betydelig leverandør i bransjen, og selskapet har god inntjening. Det er mange dyktige kolleger med mange år sammen, og det utvides hele tiden.

Selskapet er lokalisert rett ved Frognerparken i Oslo. Data Nova har også to søsterselskaper i India, hvor det jobber ca 100 IT-spesialister.

– Det ligger mer enn 2.500 årsverk utvikling bak løsningene, men teknologien må kontinuerlig utvikles videre. Løsningene må hele tiden sikte mot nye, anerkjente teknologier, påpeker Slåtten.

Ved årtusenskiftet var Data Nova blant de første til å legge sin løsning over til Windows. Utviklingen fordeler seg omtrent 50/50 mellom Norge og India, mens support og kundekontakt skjer fra Norge. Driftsoppgaver, kontroller og tyngre support gjøres fra India, og da er det av og til en fordel at India ligger 4,5 timer foran Norge.

Data Novas systemer kobles mot andre systemer gjennom API'er.

– Ofte er det vi som setter opp integrasjoner, sier Slåtten.

Apper er utviklet for KPI-rapportering, både for mobil, tablets og desktop.

Data Nova var tidlig ute med selvbetjeningsløsninger som er et satsingsfelt.

Databarkode

Henning Slåtten forteller at Data Nova allerede har bygget databarkode inn i sine løsninger:

– I tillegg til informasjonen i vanlig strekkode får man tilleggsopplysninger som produksjons- og utløpsdato. Det gir informasjon både til betjening og sluttkunde. Betjeningen kan enkelt produsere nedprisingsetikett for tilbudstorg eller kunden kan i selvbetjeningen få melding om at varen har kort tid til utløpsdato.

Powered by Labrador CMS