Kronikk

Kronikkforfatter Børre Steen er daglig leder i Contendo.

Å sikre engasjerte ansatte i retail for effektiv drift og økonomisk suksess

Å sikre engasjerte ansatte i retail er avgjørende for å oppnå effektiv drift og økonomisk suksess. Forskning har vist at ansattes engasjement har direkte innvirkning på bunnlinjen til en virksomhet.

Av Børre Steen, daglig leder i Contendo

Her er fem konkrete funn fra forskning som demonstrerer viktigheten av å sikre engasjerte ansatte i retail:

1. Høyere omsetning og salg

Studier har vist at butikker med engasjerte ansatte opplever høyere omsetning og salg. Engasjerte ansatte skaper en positiv kundeserviceopplevelse, noe som fører til økt kundelojalitet og flere gjentatte kjøp. En undersøkelse fra Gallup fant at bedrifter med høyt ansattengasjement opplevde en 20% økning i salg sammenlignet med de med lavt engasjement.

2. Redusert kostnad knyttet til turnover

Engasjerte ansatte har en tendens til å ha lavere turnover, noe som fører til betydelige kostnadsbesparelser. Ifølge Society for Human Resource Management (SHRM) kan kostnaden for å erstatte en enkelt medarbeider variere fra 50% til 200% av den ansattes årslønn. Ved å opprettholde engasjerte ansatte reduseres kostnaden knyttet til rekruttering, opplæring og tapt produktivitet.

3. Økt kundetilfredshet og lojalitet

Engasjerte ansatte har en positiv innvirkning på kundetilfredsheten. Studier har vist at ansatte som er motiverte og engasjerte i jobben sin, er mer tilbøyelige til å tilby personlig service, være oppmerksomme på kundenes behov og skape gode handleopplevelser. En fornøyd kunde er mer tilbøyelig til å bli lojal og anbefale butikken til andre, noe som bidrar til økt inntjening.

4. Økt produktivitet og effektivitet

Engasjerte ansatte er mer dedikerte til å oppnå organisatoriske mål og bidrar til økt produktivitet og effektivitet. En studie publisert i Journal of Applied Psychology fant at ansatte med høyt engasjement var 27% mer produktive enn de med lavt engasjement. Økt produktivitet betyr mer effektiv bruk av ressurser og bedre økonomiske resultater.

5. Innovasjon og konkurransekraft

Engasjerte ansatte er også mer sannsynlig å bidra til innovasjon og forbedringer hos retaileren. Forskning viser at ansatte som føler seg verdsatt og oppfordret til å komme med ideer, er mer tilbøyelige til å delta i innovasjonsprosesser. Innovasjon kan bidra til å skape konkurransefortrinn, møte kundenes skiftende behov og åpne for nye forretningsmuligheter.

Sikring av engasjerte ansatte i retail er viktig fordi det direkte påvirker virksomhetens økonomiske resultater. Høyere omsetning og salg, reduserte kostnader knyttet til turnover, økt kundetilfredshet, forbedret produktivitet og evnen til å være innovativ og konkurransedyktig er alle faktorer som bidrar til økonomisk suksess. Gjennom å investere i ansattes engasjement, skape et positivt arbeidsmiljø og tilby utviklingsmuligheter, kan retailere oppnå effektiv drift og økt lønnsomhet.

Powered by Labrador CMS