Osmund Lillemo (Kommersiell avdelingssjef Securitas) - Kjell Inge Oftedal (Konsern Sikkerhetssjef Clas Ohlson) – Roy Labahå Tuhus (Direktør Retail Securitas Technology)
Osmund Lillemo (kommersiell avdelingssjef Securitas), Kjell Inge Oftedal (konsernsikkerhetssjef Clas Ohlson) og Roy Labahå Tuhus (direktør retail i Securitas Technology) markerer at de har inngått avtale.

Clas Ohlson velger Securitas Technology som sikkerhetsleverandør i Norge

Securitas og Clas Ohlson kunngjorde i dag at de har inngått en rammeavtale for sikkerhetsleveranser til alle Clas Ohlson sine norske butikker.

Publisert

Avtalen innebærer at Securitas tar over alle leveranser av kontroll – og områdekontroll tjenester, samt tekniske sikkerhetsleveranser til Clas Ohlson sine norske butikker.

De tekniske leveransene består av innbruddsalarm, adgangskontroll, kameraovervåking og elektronisk varesikring. Videre vil Securitas levere alarmstasjonstjenester og utrykning til alle Clas Ohlson sine butikker i Norge. Avtalen åpner også for at det kan tilkomme nye tjenester og produkter i fremtiden.

Effektivisering og standardisering av sikkerhetsleveransene

Kjell Inge Oftedal, konsernsikkerhetssjef i Clas Ohlson, uttaler:

– For Clas Ohlson handler dette samarbeidet mye om å forenkle prosesser, sikre leveranser og standardisere systemer. Securitas tok denne utfordringen på en veldig god og pragmatisk måte. Nå i første omgang samler vi alle sikkerhetsleveransene i Clas Ohlson Norge til Securitas, men målsetningen på sikt er å kunne etablere en felles rammeavtale for hele Clas Ohlson konsernet med sine drøye 220 butikker fordelt på Norge, Sverige og Finland.

Forenklet drift og Cloud-baserte løsninger

I tett samarbeid mellom partene vil de tekniske sikkerhetsløsningene videreutvikles og fornyes. Alle de tekniske løsningene vil være tilgjengelig for fjernservice og komponentovervåking. Dette vil gi Clas Ohlson raskere og mer effektiv service. I tillegg vil det være store økonomiske gevinster ved å kunne utføre mange av serviceoppdragene via fjernservicetjeneste. Videre leveres ny teknologi som er cloud-basert, noe som øker sikkerheten og oppetiden på løsningene.

– Vi er stolte og ydmyke for å bli valgt som totalleverandør av sikkerhet til Clas Ohlson sine norske butikker, sier Roy Labahå Tuhus, direktør for Retail i Securitas Technology Norge.

– Vi har gjennom konstruktive diskusjoner med Clas Ohlson kommet frem til en avtale og løsninger som ivaretar butikkenes eksisterende og fremtidige sikkerhetsbehov på en god måte. Securitas har gjennom flere år vært leverandør av deler av sikkerhetsleveransene til Clas Ohlson i Norge, Sverige og Finland. Men dette er første gang hvor alle sikkerhetsleveranser for ett land samles i en total avtale.

Kontroll og områdekontrolltjenester

– Securitas og Clas Ohlson har over flere måneder hatt tett dialog med mål om å finne beste løsning for gjennomføring av personal – og områdekontroll til alle landets butikker. Securitas er inne i en revolusjon når det gjelder tekniske leveranser, bruk av digitale rapporter og sammenstillinger, slik at kundene får en målrettet og presis tjenesteleveranse gjennom flere ledd, sier kommersiell avdelingssjef Osmund Lillemo.

Begge parter uttaler at de har høy tillit til og store forventninger til utviklingen sammen fremover. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS